„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Między Bugiem a Wieprzem

18 grudnia 2013

Tytuł projektu: Między Bugiem a Wieprzem
Koszty całkowite projektu: 201 411,80 zł
Termin realizacji: maj 2013r. – kwiecień 2014r.

Cel projektu: celem projektu jest wzrost zainteresowania ofertą turystyczną Roztocza i terenów nadbużańskich poprzez przygotowanie i realizację kampanii promującej walory turystyczne obszaru objętego projektem.

Opis projektu: projekt zakłada przygotowanie i realizację kompleksowej kampanii promującej potencjał turystyczny obszaru trzech lokalnych grup działania: „Ziemi Chełmskiej”, „Lepsze Jutro” i „Nasze Roztocze” poprzez:

1. Wykonanie serwisu internetowego
Serwis zawierać będzie obszerne informacje o walorach turystycznych, przyrodniczych i kulturalnych terenu objętego projektem. Interaktywna mapa przygotowana zostanie w systemie Google Maps na którą naniesione będzie 150 obiektów z terenu objętego projektem.

http://roztocze-bug.pl/

 

2. Opracowanie i dystrybucję folderu “Między Bugiem a Wieprzem”
Folder prezentuje opis obszaru z podziałem na gminy należące do poszczególnych LGD wraz z głównymi atrakcjami turystycznymi, historycznymi i kulturowymi. W folderze znajdują się również mapki oraz istotne informacje dla turystów, które z pewnością ułatwią odkrywanie magicznych miejsc Roztocza i terenów nadbużańskich.

folder_miedzy_bugiem_a_wieprzem

 

3. Produkcję dwóch spotów promocyjnych
Spoty promocyjne promują najciekawsze miejsca terenu położonego pomiędzy Bugiem a Wieprzem, które warto odwiedzić, zobaczyć i poznać bliżej. Spoty zostaną wyemitowane w pięciu stacjach telewizji regionalnych: Łódź, Katowice, Rzeszów i Kielce.

 

Lider projektu

logo_ziemia_chelmska_male

Partnerzy projektu współpracy:
lepsze_jutrolgd

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Działanie 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy”
jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content