„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opracowanie i wydanie folderu „Turystyka aktywna – Józefów i Roztocze Środkowe”

27 sierpnia 2014

Beneficjent: Gmina Józefów
Koszty całkowite:  32 178,25 zł
Kwota dofinansowania: 24 220,00

Celem projektu jest rozwój turystyki aktywnej na obszarze LGD Nasze Roztocze poprzez wydanie folderu prezentującego potencjał turystyczny gmin członkowskich LGD ze szczególnym uwzględnieniem gminy Józefów.

Publikacja zawiera informacje dotyczące szlaków rowerowych, pieszych, nordic walking, szlaków konnych i kajakowych a także prezentację atrakcji wodnych Roztocza Środkowego. W wydawnictwie zamieszczono mapki z przebiegiem tras i zaznaczeniem miejsc, które warto odwiedzić. Czytelnicy znajdą tu także informacje o możliwości uprawiania sportów zimowych i wędkowania na Roztoczu. Ponadto publikacja zawiera informator dla turysty ze wskazaniem bazy noclegowej i gastronomicznej.

Reali­zacja pro­jektu przy­czy­niła się do promocji turystyki i agroturystyki na obszarze LGD Nasze Roztocze oraz wzrostu zain­te­re­so­wania tury­stów tym terenem.

Bez tytułu13

 

 

 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content