„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizacja imprezy kulturalnej pn. „Dni Krasnobrodu”

30 stycznia 2013

Beneficjent: Krasnobrodzki Dom Kultury
Koszty całkowite: 39 039,20 zł
Kwota dofinansowania: 23 173,40 zł

Celem operacji jest podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich i zaspakajanie wzrastających potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców poprzez zorganizowanie w Krasnobrodzie imprezy plenerowej o charakterze kulturalnym.

W sierpniu 2012r. na stadionie sportowym w Krasnobrodzie odbyła się dwudniowa impreza pn. „Dni Krasnobrodu”. Program artystyczny festynu obejmował występy zespołów wokalno-instrumentalnych oraz konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych. Imprezie towarzyszyły stoiska promujące zdrowy tryb życia i urodę a także stoiska informacyjno-konsultacyjne kosmetyczne i fryzjerskie. Drugiego dnia imprezy odbył się XXII Przegląd Orkiestr Dętych w którym uczestniczyły orkiestry z kilku powiatów województwa lubelskiego.

Realizacja operacji przyczyniła się do promocji Krasnobrodu i Roztocza oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content