„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakończenie procedury oceny i wyboru operacji

Informujemy, iż Rada LGD „Nasze Roztocze” zakończyła procedurę oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w odpowiedzi na I konkurs w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Poniżej zamieszczono listę operacji wybranych do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w celu formalnej oceny zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz podpisania umów o dofinansowanie.

Lista operacji wybranych do dofinansowania - Małe projekty

Lista operacji wybranych do dofinansowania - Odnowa i rozwój wsi

I Posiedzenie Rady LGD

Dnia 12.03.2010r. odbyło się I Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze” mające na celu ocenę wniosków o dofinansowanie operacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszony przez LGD konkurs. Poniżej zamieszczono listę ocenionych operacji wraz z wynikiem oceny oraz formularz Wniosku o ponowną ocenę operacji.

Lista ocenionych operacji - Małe projekty

Lista ocenionych operacji - Odnowa i rozwój wsi

Wniosek o ponowną ocenę operacji

Podsumowanie I naboru wniosków

Informujemy, iż w dniu 26.02.2010r. zakończyliśmy I nabór wniosków w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”. W terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. do dnia 26.02.2010r. do godz. 15.30 do Biura LGD wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Małe projekty” oraz 6 wniosków o przyznanie pomocy w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Zestawienie złożonych wniosków Małe projekty

Zestawienie złożonych wniosków Odnowa i rozwój wsi

Konferencja

W dniu 29.01.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Zamość odbyła się konferencja inaugurująca nabory wniosków ogłaszane przez LGD „Nasze Roztocze” (więcej…)

Zaproszenie na konferencję inaugurującą nabory

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” serdecznie zaprasza na konferencję inaugurującą nabory ogłaszane przez LGD (więcej…)

Ogłoszenie odnowa wsi

Lokalna Grupa Działania „ Nasze Roztocze”

informuje o I naborze w 2010 r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi ” (limit dostępnych środków 2 000 000,00 zł)

1. Termin składania wniosków: od 1 lutego 2010 r. do 26 lutego 2010 r.
2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, II piętro, pokój nr 32.
3. Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 26 lutego o godz.15.30.
4. Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:

(więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content