„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkolenie dla lokalnych liderów

W dniu 09 września 2011r. w restauracji Sonata w Zwierzyńcu odbyła się Konferencja szkoleniowa pn. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą rozwoju gospodarczego Lokalnej Grupy Działania Nasze Roztocze”. (więcej…)

Zaproszenie na szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” zaprasza na bezpłatne szkolenie dla lokalnych liderów zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na założenie lub rozwój firmy na obszarach wiejskich w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” lub „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”. (więcej…)

Zakończenie procedury oceny i wyboru operacji

Informujemy, iż Rada LGD „Nasze Roztocze” zakończyła procedurę oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w odpowiedzi na II w 2011 roku konkurs w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Poniżej zamieszczono listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Jednocześnie informujemy, iż złożone wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w celu formalnej oceny zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz podpisania umów o dofinansowanie.
Lista operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków przeznaczonych na konkurs – Odnowa i rozwój wsi

Szkolenie dla kadr uczestniczących we wdrażaniu LSR

W dniach 10 – 12 lipca 2011r. przedstawiciele Rady Stowarzyszenia, Zarządu oraz pracownicy Biura LGD uczestniczyli w szkoleniu wyjazdowym „Turystyka wiejska – LGD inicjatorem nowych rozwiązań promujących obszary wiejskie”. (więcej…)

III Konkurs agroturystyczny

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie wraz z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli oraz Lubelskim Związkiem Stowarzyszeń Agroturystycznych z siedzibą w Nałęczowie zapraszają do udziału w konkursie na najciekawszą ofertę agroturystyczną w Regionie Lubelskim.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie turystyki wiejskiej i są zlokalizowane na terenach wiejskich województwa lubelskiego. (więcej…)

V Posiedzenie Rady LGD

Dnia 07.07.2011r. odbyło się V Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze” mające na celu ocenę wniosków o dofinansowanie operacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszony przez LGD konkurs. Poniżej zamieszczono listę ocenionych operacji wraz z wynikiem oceny oraz formularz Wniosku o ponowną ocenę operacji.

Lista ocenionych operacji – Odnowa i rozwój wsi
Wniosek o ponowną ocenę operacji

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content