„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY SOLSKIEJ

9 maja 2012

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej położony jest na terenie południowego skrawka Roztocza Środkowego oraz Kotliny Sandomierskiej w dorzeczu górnej Tanwi, Sopotu i Szumu. Puszcza Solska jest jednym z największych obszarów leśnych w Polsce. Zajmuje powierzchnię 28 980 ha, z czego 21 305 ha znajduje się w woj. lubelskim. Park krajobrazowy został utworzony w 1988 roku w celu zachowania unikalnych walorów przyrodniczych, a w szczególności zwartych kompleksów leśnych o charakterze puszczańskim z charakterystyczną florą i fauną, jak również bogactwa krajobrazowego dolin rzek Tanwi i Sopotu.

Najciekawszą na terenie Parku strefą jest strefa krawędziowa, którą Roztocze opada ku Kotlinie Sandomierskiej. Przez strefę krawędziową przepływają rzeki Niepryszka, Sopot, Jeleń i Potok Łosieniecki tworząc niewielkie wodospady - szumy. Jest to jedyne takie miejsce w kraju.
Powierzchnia Parku w ok. 86% pokryta jest lasami. Tworzą one jeden zwarty kompleks leśny, przebiegający wzdłuż krawędzi Roztocza. Zalesioną równinę urozmaicają wydmy piaszczyste osiągające 30m n.p.m. oraz przełomy dolin rzecznych.

Do wartości przyrodniczych Parku należą także liczne śródleśne torfowiska, bagna i bory bagienne. W obrębie parku utworzone zostały dwa rezerwaty krajobrazowe: Nad Tanwią (41,33 ha) i Czartowe Pole (63,71 ha) oraz rezerwat leśny Bukowy Las (86,29 ha), chroniący typowy dla Roztocza fragment lasu bukowo-jodłowego. W otulinie Parku Krajobrazowego znajduje się rezerwat Nowiny – utworzony w celu zachowania torfowisk przejściowych z szeregiem niedużych oczek wodnych. Na obszarze Puszczy Solskiej znajduje się 9 pomników przyrody ożywionej – w postaci pojedynczych drzew bądź grupy drzew oraz 2 pomniki przyrody nieożywionej – 1,5 metrowy wodospad na rzece Jeleń i źródlisko rzeki Jeleń.

Uroku tej przepięknej krainie dodaje szata roślinna wyróżniająca się bogactwem występowania wielu naturalnych zbiorowisk roślinnych z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin, m.in. rosiczką długolistną i pośrednią , lilią złotogłów oraz śnieżyczką przebiśnieg. Na niższym terenie puszczańskim pomiędzy strefą krawędziową a ciągąmi wydm występują cenne zbiorowiska roślinne siedlisk wilgotnych. Równie bogata jest fauna Parku. Wśród ssaków występują tu takie gatunki jak: jeleń, wilk, łoś, jenot, nietoperze. Spośród ptaków znajdujących się na terenie Parku na uwagę zasługują: orlik krzykliwy, perkoz rdzawoszyi, głuszec, bocian czarny, podróżniczek.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content