„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podjęcie działalności gospodarczej i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca rozrywki i rekreacji

2 lutego 2016

Beneficjent: Anna Kaczmarska
Wartość całkowita projektu: 202 090,54,00  zł
Kwota dofinansowania: 100 000,00
Data otrzymania płatności ostatecznej: 17.11.2015r.

W ramach projektu przeprowadzono roboty budowlane mające na celu zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na usługi dla turystów. W wyniku realizacji operacji powstało jedno miejsce pracy. Realizacja operacji przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb turystyczno-rekreacyjna na obszarze LGD „Nasze Roztocze” oraz do wzrostu zatrudnienia.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content