„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Krasnobrodzie elementami małej architektury

8 maja 2013

Beneficjent: Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka
Koszty całkowite: 41 965,22 zł
Kwota dofinansowania: 17 261,60 zł

Celem projektu jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez zagospodarowanie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Krasnobrodzie elementami małej architektury i udostępnienie go kuracjuszom, mieszkańcom Krasnobrodu i okolic oraz turystom.

W ramach projektu zagospodarowana została przestrzeń publiczna Zespołu Pałacowo - Parkowego poprzez zakup i montaż elementów małej architektury w postaci ławek parkowych, koszy na śmieci, donic na kwiaty, tablic informacyjnych, stojaków na rowery oraz słupków na kierunkowskazy. Z w/w elementów korzystać mogą kuracjusze przebywający w Sanatorium, mieszkańcy Krasnobrodu i okolic oraz turyści.

Realizacja projektu miała pozytywny wpływ na wizerunek Krasnobrodu i całego Roztocza.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content