„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Promocja filmu promocyjnego - Lilia

8 maja 2013

Beneficjent: Gmina Józefów
Koszty całkowite: 33 900,88 zł
Kwota dofinansowania: 19 703,00 zł

Celem projektu jest rozwój turystyki i rekreacji na obszarze Gminy Józefów oraz obszarze objętym LSR poprzez produkcję filmu obrazującego bogactwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne tego regionu.

W ramach projektu wyprodukowano film fabularyzowany w którym zamieszczone zostały informacje o najciekawszych miejscach, interesujących wydarzeniach i wyjątkowych walorach turystycznych gminy Józefów. Film nawiązuje również do szlaków rowerowych oraz tradycji kawalerii rowerowej promującej aktywną turystykę.

Realizacja projektu przyczyniła się do ukształtowania pozytywnego wizerunku gminy Józefów i Roztocza.

Film można zobaczyć na stronie internetowej:
http://www.youtube.com/watch?v=5HMpZdAI8Tk

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content