„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Promocja i rozwijanie aktywnej turystyki i rekreacji poprzez wydanie map oraz folderów informacyjnych

27 kwietnia 2011

Beneficjent: Gmina Zamość
Koszty całkowite: 36 599,00zł
Kwota dofinansowania: 22 735,50 zł

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i sportowo-rekreacyjnej terenów wiejskich oraz promocja obszaru Gminy Zamość poprzez wydanie i upowszechnienie materiałów promocyjno-informacyjnych.

W ramach realizacji projektu wydany został folder informacyjny oraz 5 typów map topograficznych lasów Gminy Zamość używanych do biegów na orientację sportową i radioorientację.

Poprzez podejmowanie działań i przedsięwzięć mających na celu promocję turystyki, rekreacji i aktywnego wypoczynku realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości życia oraz rozwoju tożsamości społeczności lokalnej. Teren Gminy Zamość stał się miejscem atrakcyjnym dla turystów, którzy mogą w aktywny sposób spędzić wolny czas i poznać ciekawe zabytki oraz miejsca interesujące pod względem historycznym, przyrodniczym i kulturowym.

Okładka

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content