„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Długim Kącie

22 lipca 2015

Beneficjent: Gmina Józefów
Koszty całkowite: 99 600,00
Kwota dofinansowania: 25 000,00

Celem projektu jest rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Długim Kącie.

W ramach realizacji projektu w budynku świetlicy docieplono ściany zewnętrzne wraz z wykonaniem nowej elewacji. Wymieniono stolarkę drzwiową wejściową oraz elementy orynnowania. Dodatkowo przebudowano schody wejściowe, wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych a teren świetlicy utwardzono kostką betonową.

Realizacja projektu wpły­nęła na poprawę estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej oraz dostęp­ności komu­ni­ka­cyjnej obiektu w szcze­gól­ności dla osób niepełnosprawnych.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content