„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Białowola

21 stycznia 2015

Bene­fi­cjent: Gmina Zamość
Koszty całkowite: 192 379,75 zł
Kwota dofi­nan­so­wania: 102 430,93 zł

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców lokalnej społeczności poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Białowola.

W ramach operacji w budynku zostały wykonane prace wewnętrzne polegające na rozbiórce obicia sufitu i wykonaniu sufitu podwieszanego. Dodatkowo wykonano wymianę pokrycia dachu, ocieplenie ścian budynku i ocieplenie fundamentów, wykonanie opaski odwadniającej oraz wymianę ogrodzenia wokół świetlicy.

Realizacja projektu przyczyniła się do ożywienia kulturalnego społeczności lokalnej oraz do wzrostu aktywności mieszkańców na rzecz wspólnych działań. Poprzez remont świetlicy w Białowoli można organizować różnego rodzaju warsztaty i imprezy z udziałem mieszkańców, Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content