„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Remont świetlicy wiejskiej w Turzyńcu

21 stycznia 2015

Bene­fi­cjent: Gmina Zwierzyniec
Koszty całkowite: 82 212,27zł
Kwota dofi­nan­so­wania: 25 000,00 zł

Celem projektu jest stworzenie miejsca umożliwiającego integrację oraz zaspokajającego potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców gminy Zwierzyniec poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Turzyniec.

W ramach operacji w budynku świetlicy przeprowadzono prace remontowo budowlane obejmujące: ułożenie podłogi i posadzki, wykonanie nowej podłogi drewnianej na legarach, wybudowanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych oraz remont kominka. Ponadto wykonano roboty malarskie ścian i sufitów w świetlicy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano instalację wodno-kanalizacyjną.

Realizacja operacji przyczyniła się do zwiększenia aktywności mieszkańców oraz do ich integracji  i zaspokojenia potrzeb społeczno-kulturalnych.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content