„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

REZERWAT „CZARTOWE POLE”

9 maja 2012

Rezerwat znajduje się na ternie Puszczy Solskiej. Został utworzony w 1958 roku na powierzchni ok. 80 ha. Nazwa rezerwatu powstała od legendy głoszącej, że kiedyś na śródleśnej polanie obok dawnej papierni „jeno czarci hasali” co w przeszłości doprowadziło do licznych powodzi i pożarów.

Rezerwat obejmuje wyjątkowo malowniczy odcinek doliny rzeki Sopot. Dolina ta powstała na skutek wymycia przez wodę piaszczystych utworów czwartorzędowych aż do podłoża kredowego. Nierówności tego podłoża i jego duża odporność na erozję były powodem utworzenia się wielu nieregularnych wodospadów o wysokości do 50 cm, pomiędzy którymi powstały piaszczyste wysepki. Dzięki dużemu spadkowi koryta oraz licznym progom rzeka nabiera charakteru bystrego, górskiego potoku. Dobre warunki życiowe znalazły w niej lipienie i pstrągi potokowe – ryby charakterystyczne dla czystych strumieni górskich.

W rezerwacie wyznaczono ścieżkę przyrodniczo – dydaktyczną „Czartowe Pole” o długości ok. 1,3 km. Początkowo ścieżka prowadzi przez typowe dla Puszczy Solskiej fragmenty siedlisk boru mieszanego. Gatunkiem dominującym jest sosna zwyczajna. Następnie podczas schodzenia w dół po drewnianych schodach zobaczymy piękne fragmenty lasu mieszanego, w którym dominującym gatunkiem jest jodła pospolita. Pojedyncze egzemplarze osiągają wiek 120-160 lat, a ich średnica na wysokości 1,3 m dochodzi do 120 cm. Dalej ścieżka prowadzi obok pozostałości dużego niegdyś zakładu przemysłowego Ordynacji Zamojskiej - papierni, wybudowanego w 1741r. W czasach świetności zakładu wytwarzano tu ok. 80% całej produkcji papieru w guberni lubelskiej. Do upadku papierni przyczyniły się powodzie w latach 1849 i 1870, a także pożar w 1883r. Znaczne straty i zniszczenia spowodowały, że odbudowa zakładu okazała się nieopłacalna.

Poruszając się ścieżką mijamy ruiny papierni i dochodzimy do granicy rezerwatu. W drzewostanie gatunkami panującymi są dąb i jesion. Dalej szlak prowadzi obok stromej skarpy głębokiego wąwozu. W dole możemy zobaczyć spienioną rzekę, usłyszeć szum wody przepływającej przez liczne wodospady.

Rezerwat „Czartowe Pole” jest jednym z bardziej urokliwych miejsc na obszarze LGD Nasze Roztocze. Zwiedzając Roztocze warto pamiętać o tym zakątku, jego walorach przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content