„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

REZERWAT “ŚW. ROCH”

9 maja 2012

Rezerwat znajduje się na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Utworzony został 22 kwietnia 1983 roku. Głównym celem ochrony jest zachowanie drzewostanów bukowo -jodłowych o charakterze naturalnym.

Rezerwat położony jest na terenie pofałdowanym, na którym różnice poziomów sięgają nawet do 55 m. W południowo - zachodniej części rezerwatu występuje głęboki wąwóz z zabytkową kaplicą Św. Rocha, od której rezerwat przyjął swoją nazwę.

Historia tej kaplicy sięga połowy XVII wieku, kiedy to według przekazów, podczas panującej zarazy dżumy Marysieńka Sobieska ufundowała nad źródełkiem kaplicę i kazała umieścić w niej obraz Świętego Rocha. Święty Roch z Montpellier był francuskim pustelnikiem. Swój majątek rozdał ubogim i został patronem stolarzy oraz zakaźnie chorych.

W kaplicy znajduje się niewielkie źródełko, którego wody według miejscowej legendy mają właściwości uzdrawiające. Jest w niej również opis bitwy z okresu powstania styczniowego sporządzony przez naocznego świadka tych wydarzeń, a także spisany żywot Świętego Rocha. Każdego roku w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia, w miejscu tym odprawiana jest uroczysta suma odpustowa ku czci Św. Rocha. Miejsce kultu odwiedza w tym czasie ok. 25 000 pielgrzymów z całej Polski.

Dolina Św. Rocha to także miejsce historyczne. 24 marca 1863 r. odbyła się tu bitwa oddziału powstańców dowodzonych przez Marcina „Lelewela" Borelowskiego z wojskami carskimi pod dowództwem mjr Ogolina. Otoczeni przez Moskali powstańcy ponieśli ogromne straty. Jednak pomimo przeważającej siły wroga udało im się wydostać z oblężenia. Poległych 42 powstańców pochowano w zbiorowej mogile na miejscowym cmentarzu.

Obecna kaplica zbudowana została w 1943 roku na miejscu starej, która uległa zniszczeniu przez przewracający się potężny buk. W 2000 r. wokół kaplicy zbudowano drewniane schody, stanowiące dużą atrakcję dla odwiedzających. Umożliwiają one bezpieczne wejście na wzniesienie zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content