„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na Filię Biblioteki Publicznej Gminy Zamość w miejscowości Mokre

18 stycznia 2012

Beneficjent: Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem
Koszty całkowite: 1 053 913,85 zł
Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

Celem projektu jest poprawa standardu świadczonych usług z zakresu kultury poprzez rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej i utworzenie w nim Filii Biblioteki Publicznej Gminy Zamość.

W ramach realizacji projektu do budynku świetlicy dobudowane zostało zaplecze socjalno/kuchenne, pomieszczenia pomocnicze i sanitarne. Dodatkowo w dotychczasowej sali świetlicowej zostały poprawione parametry techniczne i budowlane w celu podniesienia standardu. Powstały obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku powstała pochylnia a wewnątrz bezprogowe połączenia pomiędzy pomieszczeniami i sanitariat dostosowany do korzystania przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

Biblioteka oprócz swojej podstawowej działalności polegającej na wypożyczaniu księgozbiorów pełni również funkcje kulturotwórcze, wychowawcze i dydaktyczne. Organizowane są tu konkursy czytelnicze, spotkania z autorami książek, wieczorki poetyckie. Dodatkowo jedno z pomieszczeń biblioteki jest użytkowane przez mieszkańców do organizacji spotkań Rady Sołeckiej oraz innych organizacji wiejskich funkcjonujących na terenie Mokrego. Działania przeprowadzone w ramach operacji przyczyniły się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Mokre oraz okolicznych miejscowości.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content