„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ścieżka historyczno – przyrodnicza do Wojdy

12 maja 2012

Ścieżka historyczno – przyrodnicza do Wojdy
Kolor ścieżki: czerwony
Długość trasy: 4 km
Przebieg trasy: Wólka Wieprzecka II PKS- Szewnia Dolna – Wojda

Wzdłuż oznakowanej i podzielonej na etapy ścieżki w miejscach o szczególnych walorach przyrodniczych umieszczono 6 przystanków opisujących zróżnicowane siedliska leśne ze znaczną przewagą buczyny. Buk występuje tu we wszystkich stadiach rozwojowych.
Na szczególną uwagę zasługują znajdujące się na trasie pomniki, które przypominają historię Roztocza i Zamojszczyzny.
Pierwszy pomnik w miejscowości Szewnia Dolna zbudowany jest z 9 głazów, umieszczonych na ramionach Krzyża Partyzanckiego. Poświęcony jest bohaterskiej postawie Polaków walczących w Powstaniu Zamojskim z hitlerowskim okupantem w obronie swoich rodzin i ziemi ojczystej. Przeciwstawiali się oni bestialskiej akcji wysiedleńczej prowadzonej przez Niemców na Zamojszczyźnie. Hitlerowcy zamierzali na terenach wysiedlonych osiedlić ludność niemiecką i stworzyć w ten sposób zaplecze dla walczącej na wschodzie armii niemieckiej. Powstanie Zamojskie trwało nieprzerwanie do 25 lipca 1944 roku, kiedy to wojska Armii Krajowej przy wsparciu żołnierzy radzieckich wypędziły Niemców ze Zwierzyńca.
Kolejny pomnik poświęcony jest jednemu z żołnierzy radzieckiego oddziału partyzanckiego P. Dawidenki, który wspierał w walce oddziały Batalionów Chłopskich.
Najbardziej znany jest pomnik pod Wojdą upamiętniający pierwszą na Zamojszczyźnie bitwę Batalionów Chłopskich z hitlerowskim najeźdźcą, która miała miejsce 30 grudnia 1942r i dała początek Powstaniu Zamojskiemu. Każdego roku odbywają się tutaj uroczystości poświęcone pamięci poległych w walce z niemieckim okupantem.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content