„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ścieżka przyrodnicza po rezerwacie „Św. Roch”

12 maja 2012

Ścieżka przyrodnicza po rezerwacie „Św. Roch”
Kolor ścieżki: czarny
Długość trasy: 6,5 km
Przebieg trasy: Krasnobród Podklasztor - Kaplica “Św. Rocha” - Krasnobród

Ścieżka rozpoczyna się przy węźle turystycznym w Podklasztorze. Następnie ul. Spokojną prowadzi obok cmentarza na którym pochowani są powstańcy biorący udział w walkach pod Św. Rochem do ul. Lelewela. Dalej ul. Modrzewiową udajemy się w kierunku Długiego Kąta, gdzie przy tablicy z zaznaczonym przebiegiem trasy skręcamy w prawo. Wędrujemy południowym skrajem Doliny Św. Rocha w kierunku przysiółka – Zagóra. Na skraju wąwozu tuż przy stromym zboczu stoi Kapliczka Św. Rocha. Historia kaplicy sięga połowy XVII wieku, kiedy to według przekazów, podczas panującej zarazy dżumy Marysieńka Sobieska ufundowała nad źródełkiem kaplicę i kazała umieścić w niej obraz Świętego Rocha. W kaplicy znajduje się niewielkie źródełko, którego wody według miejscowej legendy mają właściwości uzdrawiające. Jest w niej również opis bitwy z okresu powstania styczniowego sporządzony przez naocznego świadka tych wydarzeń, a także spisany żywot Świętego Rocha. Obecna kaplica zbudowana została w 1943 roku na miejscu starej, która uległa zniszczeniu przez przewracający się potężny buk. Po zwiedzeniu kapliczki drewnianymi schodami wchodzimy do starego lasu, skąd leśną kamienną drogą wędrujemy w dolinę rzeki Wieprz, przekraczamy skrzyżowanie z ul. Wczasową i wchodzimy na wąską leśną ścieżkę, która wiedzie przez niewielką wydmę porośniętą rzadkim lasem. Dochodzimy do zalewu z piaszczystą plażą, mijamy Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci i wąską drogą wzdłuż rzeki Wieprz dochodzimy do centrum Krasnobrodu.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content