„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „Czartowe Pole”

11 maja 2012

Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „Czartowe Pole”
Kolor ścieżki: niebieski
Długość trasy: 1,3 km
Przebieg trasy: rezerwat “Czartowe Pole”

Ścieżka do rezerwatu "Czartowe Pole" bierze swój początek przy leśnym parkingu w miejscowości Hamernia. Jadąc od strony Józefowa (9 km) należy kierować się na Susiec. W miejscowości Hamernia skręcamy w prawo i po przekroczeniu mostu na Sopocie docieramy do rezerwatu. Wyznaczona przez rezerwat trasa prowadzi przez typowe dla Puszczy Solskiej fragmenty siedlisk boru mieszanego. Idąc doliną rzeki Sopot przechodzimy obok pozostałości dużego niegdyś zakładu przemysłowego Ordynacji Zamojskiej - papierni, wybudowanego w 1741r. W czasach świetności zakładu wytwarzano tu ok. 80% całej produkcji papieru w guberni lubelskiej. Do upadku papierni przyczyniły się powodzie w latach 1849 i 1870, a także pożar w 1883r. Znaczne straty i zniszczenia spowodowały, że odbudowa zakładu okazała się nieopłacalna. Mijamy ruiny papierni i dochodzimy do granicy rezerwatu. W drzewostanie gatunkami panującymi są dąb i jesion. Dalej szlak prowadzi obok stromej skarpy głębokiego wąwozu. W dole możemy zobaczyć spienioną rzekę, usłyszeć szum wody przepływającej przez liczne wodospady.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content