„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ścieżka rowerowa Gminy Zamość "Na skraju Roztocza"

14 maja 2012

Ścieżka rowerowa Gminy Zamość "Na skraju Roztocza"
Kolor szlaku: czerwony
Długość trasy: 40,5 km

Przebieg trasy: Płoskie - Mokre - Hubale – Wychody – Skaraszów - Wólka Wieprzecka – Wierzchowiny – Zarzecze – Lipsko Polesie – Lipsko – Lipsko Kosobudy – Białowola – Pniówek – Zwódne - Skokówka.

Ścieżka rowerowa Gminy Zamość "Na skraju Roztocza" bierze swój początek nieopodal stacji benzynowej w Płoskiem i przebiega przez najpiękniejsze miejsca południowej części gminy Zamość. Jadąc ścieżką rowerową w stronę Hubal omijamy lotnisko Aeroklubu Ziemi Zamojskiej, które oferuje loty turystyczne nad Roztoczem, szkolenia szybowcowe, samolotowe i spadochronowe. Kierując się na południe w Mokrem mijamy murowany budynek z czasów międzywojennych, w którym obecnie mieści się biblioteka oraz neogotycką kapliczkę św. Antoniego. Pomiędzy Mokrem a Hubalami znajduje się rezerwat susła perełkowanego – gatunku objętego ścisłą ochroną, wpisanego do polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Każdego roku w ostatnią niedzielę lipca w Mokrem odbywa się festyn rodzinny „Dzień Susła” promujący ochronę tego sympatycznego gryzonia. Następnie szlak prowadzi na punkt widokowy w Hubalach, z którego rozciąga się malowniczy widok na rozległe wzgórza roztoczańskich lasów, na wzgórza Grzędy Sokalskiej, natomiast ze wschodu na Padół Zamojski i miasto Zamość. Dalej, jadąc w kierunku Wychodów po stronie południowo-wschodniej możemy zobaczyć drzewostany występujące przy rezerwacie „Wieprzec” chroniącym roślinność torfowiskową. Dalej ścieżka przebiega przez Wierzchowiny, Skaraszów i Wólkę Wieprzecką. W Wólce Wieprzeckiej trasa rowerowa dociera do szlaku pieszego zielonego – Zwierzyniec- Florianka (im. Aleksandry Wachniewskiej) oraz Ułańskiego Szlaku Konnego, który bierze swój początek przy stadninie koni „Tarka”. Dalej mijamy Zarzecze i docieramy do Lipska Polesia. Najciekawszy odcinek w tej miejscowości prowadzi do drewnianej kapliczki p.w. św. Romana, gdzie według legendy objawiła się Matka Boska. Od kapliczki trasa prowadzi przez Białowolę. Przy Szkole Podstawowej w tej miejscowości znajduje się pomnik ku czci mieszkańców zamordowanych podczas pacyfikacji Zamojszczyzny. Na ostatnim odcinku trasy z Pniówka do Skokówki możemy podziwić panoramę starego miasta Zamościa i nowych osiedli. Dwukierunkowe oznakowanie szlaku pozwala na zmianę kierunku jazdy.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content