„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Synagoga w Szczebrzeszynie

3 lipca 2016

Pierwsze wzmianki o synagodze w Szczebrzeszynie są datowane na 1584 r., co potwierdzają dokumenty historyczne. Obecny murowany budynek wzniesiono w 1659r. na planie prostokąta z dobudówkami w stylu późnorenesansowym z pięknym fryzem arkadowym i nakryto go łamanym dachem polskim. Podczas II wojny światowej synagoga została spalona przez Niemców. Odbudowę budynku rozpoczęto dopiero w 1957 r. i zaadaptowano go na Miejski Dom Kultury. Na frontowej ścianie synagogi znajduje się kamienna tablica informująca w trzech językach: polskim, hebrajskim i jidisz o historii i wcześniejszym przeznaczeniu budynku. Wejście z przedsionka do głównej sali modlitw prowadzi przez późnorenesansowy kamienny portal. Sala modlitw jest znacznie obniżona w stosunku do poziomu przedsionka. Wewnątrz sali zachowała się oprawa aron ha-kodesz („świętej skrzyni”), nad którym znajduje się wykuty hebrajski tekst psalmu „Stawiam Pana przed sobą zawsze”. Cała sala główna posiada sklepienie klasztorne z lunetami. Ściany dawniej były zdobione pięknymi polichromiami i sztukateriami. Na ścianie zachodniej i północnej zachowały się symbole lewitów czyli dzban i misa, a na południowej menora oraz owoc granatu - symbol Ziemi Obiecanej. Do głównej sali modlitw od strony południowej i północnej przylegają parterowe babińce, a od zachodu – piętrowy aneks, mieszczący niegdyś przedsionek i salę obrad w przyziemiu oraz dodatkowy babiniec na piętrze. W latach 2009-2010 synagoga została odremontowana. Odnowiono elewację, wymieniono instalacje oraz zagospodarowano teren przy budynku.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content