„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Trasa rowerowa do Florianki

14 maja 2012

Trasa rowerowa do Florianki
Kolor szlaku: żółty
Długość trasy: 13 km

Przebieg trasy: Zwierzyniec: Ośrodek Edukacyjno – Muzealny RPN – ul. Plażowa (obok stawów „Echo”) – Florianka – Górecko Stare

Trasa rowerowa do Florianki rozpoczyna się w Zwierzyńcu przy Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego i prowadzi ulicą Plażową obok stawów „Echo” do osady leśnej Florianka. Następnie wiedzie na południe, przecina pas torowiska i w odległości ok. 30 m za torami prowadzi do małego mostu na rzece Świerszcz, który w miejscowej tradycji nazywany jest „Malowanym Mostem”. Jak wyjaśnia Aleksandra Wachniewska (Absolwentka Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, która swoją działalność artystyczną łączyła z pracą na rzecz ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego Roztocza) nazwa mostu nie ma nic wspólnego z jego wyglądem. Wiąże się z pobytem królowej Marysieńki, żony ordynata Zamoyskiego w Zwierzyńcu. Podobno Marysieńka wypływała gondolą z kanałów parku pałacowego i kończyła spacer na „Malowanym Moście”. Kolejny odcinek szlaku prowadzi do Florianki – dawnej ordynackiej osady leśnej, której historia sięga I połowy XIX wieku. W roku 1830 wybudowano tu pierwsze budynki mające służyć leśnictwu: leśniczówkę oraz dwie gajówki.

Oddalona od większych osad Florianka była jednym z centralnych miejsc stacjonowania oddziałów partyzanckich i schronieniem dla powstańców ściganych przez wojsko i policję carską. Na początku XX wieku we Floriance funkcjonowały szkółki ogrodniczo – leśne, które dostarczały nasiona i materiał do nasadzeń w parkach i ogrodach całej Ordynacji Zamoyskiej. Po roku 1945 na skutek reformy rolnej, którą objęta została Ordynacja Zamoyska, Florianka przeszła w użytkowanie Nadleśnictwa Zwierzyniec. W 1991 roku osadę leśną we Floriance wraz z 35 ha areałem gruntów rolnych przejął Roztoczański Park Narodowy. Część obiektów dawnego folwarku odnowiono i wyremontowano a w listopadzie 1995 roku utworzono we Floriance Ośrodek Hodowli Stajennej Konika Polskiego RPN. W jego skład wchodzą stajnie, dwa budynki inwentarskie (obora i stodoła) oraz dom ogrodnika,
w którym obecnie mieści się kancelaria Ośrodka. Będąc we Floriance warto zwrócić uwagę na potężne klony i jawory biegnące wzdłuż alei Zwierzynieckiej oraz dąb szypułkowy „Florian”. Z Florianki szlak prowadzi w kierunku południowo – wschodnim i biegnąc pod górę aleją modrzewiową - piaszczystą leśną drogą przez bór sosnowy doprowadza do Górecka Starego. Z Górecka Starego możemy kontynuować dalszą jazdę do Górecka Kościelnego Trasą Rowerową Ziemi Józefowskiej (szlak zielony) lub wrócić do Zwierzyńca Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza (szlak czerwony).

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content