„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Twórcze impresje

22 lipca 2015

Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „UŚMIECH”
Koszty całkowite: 10 364,60
Kwota dofinansowania: 8 211,68

Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej i aktywnego trybu życia.

W ramach projektu doposażono pracownię ceramiczno - garncarską w piec do wypalania ceramiki oraz zorganizowano cykl warsztatów, w których uczestniczyli mieszkańcy obszaru LGD „Nasze Roztocze”. Każdy uczestnik warsztatów zapoznał się z historią ceramiki i nabył praktyczne umiejętności tworzenia wyrobów ceramicznych różnymi technikami, narzędziami z zastosowaniem różnorodnych sposobów zdobienia.

Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy infrastruktury kulturalnej obszaru LGD „Nasze Roztocze” oraz do promocji aktywnego trybu życia.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content