„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Upowszechnianie lokalnego dorobku kulturowego - organizacja Międzypokoleniowego Festynu Kulturalnego w Szewni Dolnej

22 maja 2014

Beneficjent: Gmina Adamów
Koszty całkowite: 22 488,62,00 zł
Kwota dofinansowania: 14 701,19,00

Celem projektu jest kultywowanie lokalnej twórczości ludowej na obszarze objętym LSR poprzez organizację Międzypokoleniowego Festynu Kulturalnego.
W ramach operacji 02 września 2012r. zorganizowany został „Międzypokoleniowy Festyn Kulturalny" – plenerowa impreza promująca lokalną twórczość folklorystyczno-ludową oraz wspólną tradycję kulturową, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Na festynie zaprezentowały się: kapela ludowa „Adamowiacy" oraz zespoły ludowe: „Roztoczańskie Echo" z Suchowoli, „Feliksowianki" z Feliksówki, „Gawęda" z Szewni Dolnej, „Trzepiecianie" z Trzepiecin i „Babeczki w kropeczki" z Bondyrza. Ponadto na scenie wystąpiła Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta z Krasnobrodu, zespół ludowy „Wesołe Gosposie" z Kolonii Sitaniec oraz kapela ludowo-podwórkowa „Rzemyki” z Józefowa. Podczas festynu zaprezentowano także twórczość rękodzielniczą m.in. hafty i rzeźby. Imprezie towa­rzy­szyły pokazy cyr­kowe oraz liczne konkursy, których zwy­cięzcy otrzy­mali zaku­pione w ramach pro­jektu atrak­cyjne nagrody. Charakterystycznym punktem programu była degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez istniejące na terenie gminy Koła Gospodyń Wiejskich i Kluby Seniora.

Reali­zacja ope­racji przy­czy­niła się do upo­wszech­nienia tra­dycji ludowej oraz stanowiła doskonałą pro­mocję twórczości folklorystycznej.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content