„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Upowszechnienie dostępu do Internetu w miejscowości Żdanów poprzez wyposażenie w stanowiska komputerowe Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem Filia w Żdanowie

16 stycznia 2013

Beneficjent: Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem
Koszty całkowite: 18 503,00 zł
Kwota dofinansowania: 12 952,10 zł

Celem projektu jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez utworzenie ogólnodostępnej pracowni komputerowej z dostępem do Internetu w miejscowości Żdanów.

W ramach projektu zakupiono sprzęt niezbędny do wyposażenia 6 stanowisk komputerowych wraz z niezbędnym okablowaniem umożliwiającym podłączenie do Internetu. Z nowopowstałej sali komputerowej z dostępem do Internetu i technologii informacyjnej bezpłatnie mogą korzystać mieszkańcy, uczniowie oraz członkowie organizacji społecznych takich jak: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content