„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Upowszechnienie dostępu do Internetu w miejscowości Zwierzyniec poprzez doposażenie stanowisk komputerowych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Zwierzyńcu

5 maja 2011

Beneficjent: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu
Koszty całkowite: 32 498,36 zł
Kwota dofinansowania: 18 113,00 zł

W ramach realizacji projektu w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Zwierzyńcu powstała pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Zakupiony został sprzęt niezbędny do wyposażenia 10 stanowisk komputerowych oraz drukarka laserowa.

Realizacja operacji ma na celu zapewnienie lepszego dostępu do Internetu i technologii informacyjnej w gminie Zwierzyniec, co przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenia potrzeb społeczno-kulturalnych.

Z pracowni bezpłatnie mogą korzystać dzieci, młodzież, dorośli oraz turyści licznie odwiedzający gminę Zwierzyniec.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content