„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Utwo­rzenie skwerka rekreacyjno-​sportowego w miej­sco­wości Kra­sno­bród

7 maja 2012

Beneficjent: Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka
Koszty całkowite:: 30 966,10 zł
Kwota dofinansowania: 18 657,30 zł

Celem operacji jest rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” poprzez utworzenie skwerka rekreacyjno – sportowego i umożliwienie korzystania z urządzeń się tam znajdujących.

W ramach realizacji operacji przy Samodzielnym Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie powstał skwerek rekreacyjno – sportowy. Zakupione i zamontowane zostały urządzenia siłowe takie jak: steper, ławka do ćwiczeń mięśni nóg, przyrząd do ćwiczeń mięśni brzucha, sztanga, przyrząd do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej, motyl oraz ławka uniwersalna.

Z urządzeń zamontowanych na skwerku mogą korzystać dzieci, dorośli oraz turyści licznie odwiedzający gminę Krasnobród.

Realizacja operacji przyczyniła się do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenia potrzeb społeczno – kulturalnych.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content