„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Utworzenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Pniówek poprzez remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu

27 kwietnia 2011

Beneficjent: Gmina Zamość
Koszty całkowite: 468 066,07 zł
Kwota dofinansowania: 254 550,00 zł

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Pniówek poprzez utworzenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego i zagospodarowanie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem na funkcję sportowo-rekreacyjną.

W ramach realizacji projektu na bazie budynku świetlicy wiejskiej oraz przyległego do niej terenu zostało utworzone Centrum Kulturalno – Rekreacyjne. W budynku świetlicy wykonano nowe poszycie dachu, nową elewację wraz z dociepleniem, remont podłogi, modernizację instalacji elektrycznej i montaż ogrzewania gazowego. Przy budynku powstały boiska sportowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (trawiaste boisko do piłki nożnej, boisko do tenisa z nawierzchnią z mączki ceglanej i trawiaste boisko do siatkówki).

Centrum Kulturalno – Rekreacyjne stało się miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich zainteresowanych. Obiekt pełni funkcje kulturowe, wychowawcze i dydaktyczne.

Prowadzone są tu zajęcia dla społeczności lokalnej, organizowanie imprezy kulturalne i rekreacyjno – sportowe. W świetlicy odbywają się również spotkania Rady Sołeckiej oraz innych organizacji wiejskich funkcjonujących na terenie miejscowości Pniówek.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content