„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uzyskanie dodatkowego dochodu poprzez działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług na rzecz gospodarstw

29 maja 2014

Beneficjent: Agnieszka Dybioch
Koszty całkowite: 344 154,00  zł
Kwota dofinansowania: 100 000,00

Celem projektu jest uzyskanie dodatkowego dochodu poprzez działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług na rzecz gospodarstw. W ramach projektu zakupiono agregat uprawowo - siewny oraz kosiarkę bijakową. Zakup sprzętu wpłynie na zwiększenie dochodów gospodarstwa rolnego ze źródeł pozarolniczych oraz przyczyni się do utworzenia sezonowego miejsca pracy.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content