„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

27 kwietnia 2011

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
są współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013

Odnowa i rozwój wsi

1. „Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu – etap I”
2. „Utworzenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Pniówek poprzez remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu
na funkcję sportowo-rekreacyjną”

3. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania w części budynku strażnicy OSP na Centrum Społeczno-Kulturalne w Potoczku”
4. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na Filię Biblioteki Publicznej Gminy Zamość w miejscowości Mokre”


Małe projekty

1. „Promocja i rozwijanie aktywnej turystyki i rekreacji poprzez wydanie map oraz folderów informacyjnych”
2. „Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego Sitanianie z Sitańca oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej”
3. „Zakup instrumentów muzycznych dla zespołu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Białowoli”
4. „Spotkania Miłośników Konia Orientalnego w Wólce Wieprzeckiej”
5. „Kultywowanie zwyczajów ludowych i obrzędów dozynkowych-organizacja Gminnego Święta Plonów w Adamowie”
6. „Upowszechnienie dostepu do internetu w miejscowosci Zwierzyniec poprzez doposażenie stanowisk komputerowych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Zwierzyńcu”
7.„Przygotowanie i wydanie foldera o Roztoczu”
9. „Festyn Lotniczy Mokre 2010-promocja tradycji lotniczych Zamojszczyzny”
10. „Integracja lokalnej społeczności zamieszkałej na obszarze LGD oraz kultywowanie zwyczajów i obrzędów sobótkowych poprzez organizację „Nocy Świętojańskiej” w Jacni”
11. „Krasnobród – turystyczna baza Roztocza”


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content