„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wydanie broszury reklamującej Roztocze z płytą kompaktową Zespołu Folklorystycznego „Wójtowianie”

22 maja 2014

Beneficjent: Gmina Krasnobród
Koszty całkowite: 18 726,72 zł
Kwota dofinansowania: 12 467,79

Folklorystyczny zespół muzyczno-wokalny "Wójtowianie" został założony w 1993r. W repertuarze zespołu znajduje się około 200 utworów od pieśni ludowych, religijnych, kolęd i pastorałek po pieśni żołnierskie, partyzanckie, patriotyczne a także towarzyskie. Oprócz odtwarzania różnych pieśni ludowych np. żniwnych, weselnych, związanych z różnymi przejawami dawnego życia na wsi Wójtowianie tworzą też własne piosenki związane z Krasnobrodem i regionem.

Celem projektu jest powiązanie jubileuszu Krasnobrodzkiego Zespołu Folklorystycznego „Wójtowianie” z promocją walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturowych Gmin zrzeszonych w LGD „Nasze Roztocze”

W ramach projektu wydany został folder z płytą CD. Folder zawiera zdjęcia i opis najciekawszych atrakcji z obszaru LGD „Nasze Roztocze” natomiast na płycie znajdują się utwory własne zespołu wraz z tekstami.

Poprzez realizację projektu członkowie zespołu folklorystycznego „Wójtowianie” otrzymali odpowiednie warunki do prezentacji twórczości własnej nie tylko na obszarze Zamojszczyzny i Roztocza ale również na terenie kraju i za granicą.

Reali­zacja pro­jektu przy­czy­niła się do sze­ro­kiej pro­mocji Krasnobrodu i gmin członkowskich LGD oraz iden­ty­fi­kacji zespołu z regionem Gminy Krasnobród i Roz­tocza.

Nowy-obraz

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content