„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyposażenie świetlic wiejskich Gminy Zamość

8 października 2012

Beneficjent: Gmina Zamość
Koszty całkowite: 216 822,56 zł
Kwota dofinansowania: 141 022,00 zł

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych lokalnej społeczności poprzez zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Gminie Zamość. Operacja swoim zakresem objęła świetlice w miejscowościach: Bortatycze, Jatutów, Płoskie, Pniówek, Sitaniec, Skokówka i Szopinek. W ramach operacji zakupiono niezbędne meble (stoły, krzesła, szafki itp.), sprzęt sportowo-rekreacyjny (stoły bilardowe, stoły do tenisa stołowego, piłkarzyki) oraz sprzęt multimedialny. Poprzez doposażenie sal świetlicowych stworzono możliwość organizacji w nich spotkań dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz imprez okolicznościowych.

Realizacja operacji przyczyniła się do rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej oraz zwiększenia aktywności lokalnej społeczności na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Nasze Roztocze”.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content