„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego Sitanianie z Sitańca oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej

27 kwietnia 2011

Beneficjent: Gmina Zamość
Koszty całkowite: 32 114,04 zł
Kwota dofinansowania: 19 380,74 zł

Zespół śpiewaczy Sitanianie powstał w październiku 2008 roku i obecnie liczy 30 członków. Zespół posiada bogaty repertuar muzyczny, który opiera się na utworach ludowych, patriotycznych i religijnych a także twórczości własnej. Zespół występuje na uroczystościach lokalnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich a także za granicą prezentując dziedzictwo kulturowe obszaru LGD „Nasze Roztocze”.

Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów. W ramach realizacji projektu zakupiono stroje damskie i męskie dla członków zespołu, sprzęt muzyczny – akordeon, kolumny odsłuchowe, mikrofony wraz ze statywami oraz pulpity na nuty.

Dzięki projektowi członkom zespołu śpiewaczego Sitanianie stworzone zostały lepsze warunki do prezentacji twórczości własnej a także inspirowanej dziedzictwem kulturowym Zamojszczyzny i Roztocza.

Realizacja projektu przyczyniła się do szerokiej promocji Sitańca oraz identyfikacji zespołu z regionem Gminy Zamość i Roztocza. Dzięki projektowi poprawi się wizerunek i pozytywne postrzeganie obszaru LGD.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content