„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakup strojów oraz instrumentów muzycznych dla Zwierzynieckiej Kapeli Ludowej

19 czerwca 2012

Beneficjent: Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zwierzyńcu
Koszty całkowite: 19 647,40 zł
Kwota dofinansowania: 11 810,00 zł

Zwierzyniecka Kapela Ludowa powstała w 1996 roku i obecnie liczy 6 członków. Zespół posiada bogaty repertuar muzyczny, który opiera się na tradycyjnych melodiach ludowych z terenu Polski południowo – wschodniej. Kapela prezentuje swój dorobek artystyczny podczas imprez lokalnych, wojewódzkich a także na występach za granicą.

Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego a także aktywizacja lokalnej społeczności obszaru LGD „Nasze Roztocze”. W ramach realizacji projektu zakupione zostały damskie i męskie stroje ludowe oraz kontrabas dla Zwierzynieckiej Kapeli Ludowej kultywującej miejscowe tradycje i zwyczaje oraz promującej dziedzictwo kulturowe obszaru Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content