„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. Festiwal Kultury Ekologicznej

26 września 2013

Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie
Koszty całkowite: 37 289,74 zł
Kwota dofinansowania: 22 478,22 zł

W dniach 11-12 sierpnia 2012r. w Józefowie odbył się Festiwal Kultury Ekologicznej. Celem projektu było kultywowanie dziedzictwa kulturowego oraz promocja walorów przyrodniczych obszaru LGD „Nasze Roztocze”. W ramach festiwalu zorganizowano konkursy o tematyce ekologicznej a także wiedzy o Roztoczu, miały miejsce projekcje filmów o bogactwie fauny i flory Roztocza oraz głównych atrakcjach i walorach turystycznych miasta i gminy Józefów.

Imprezie towarzyszył rajd rowerowy „W zgodzie z naturą” mający na celu popularyzację walorów przyrodniczych i kulturowych Roztocza oraz poznawanie tras rowerowych i szlaków turystycznych. Odbył się także konkurs piosenki oraz koncerty gwiazd m.in. Lubelskiej Federacji Bardów, Natalii Rzeźniak oraz zespołu Lombard. W ramach imprezy odbyły się również wystawy rękodzieła, kuchni regionalnej oraz dorobku twórców ludowych z terenu Józefowa oraz sąsiednich miejscowości.

Realizacja projektu przyczyniła się do pogłębienia wiedzy i samoświadomości ekologicznej i regionalnej a także do zaktywizowania mieszkańców do działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz dążenie do zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczo-krajobrazowego Roztocza.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content