Kwartalnik Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” III/2014

03-2014Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z lekturą nowego numeru Kwartalnika Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”. W najnowszym wydaniu zamieściliśmy niezbędne informacje dotyczące naboru wniosków, który zostanie przeprowadzony w III kwartale br. Dodatkowo znajdą tu Państwo relację z wizyty studyjno-szkoleniowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” z okolic Radzynia Podlaskiego, zdjęcia laureatów IV edycji konkursu fotograficznego pn. „Odkrywamy Nasze Roztocze” oraz najnowszą publikację dotyczącą turystyki na Roztoczu. Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

Posted in Aktualności, Kwartalnik |

LGD „Nasze Roztocze” na imprezie plenerowej Dni Krasnobrodu

zdjęcie tytułoweW dniu 20 lipca 2014r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” uczestniczyło w XXIV Przeglądzie Orkiestr Dętych, który odbył się pod Honorowym Patronatem Starosty Zamojskiego Henryka Mateja w ramach dwudniowej imprezy pn. Dni Krasnobrodu. Kontynuuj czytanie »

Posted in Aktualności, Imprezy promocyjne z udziałem LGD |

Mikrodotacje FIO dla organizacji pozarządowych

coverFundacja Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej realizuje na terenie województwa lubelskiego projekt pn. „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” dotowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, grup samopomocowych i grup nieformalnych. Podmioty te mogą uzyskać pomoc w postaci mikrodotacji (od 2000 zł do 5000 zł) realizowanych w terminie: 1.09.2014-31.10.2014  Kontynuuj czytanie »

Posted in Aktualności |

Małe projekty

Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze’’
infor­muje o II naborze w 2014r.
wnio­sków o przy­znanie pomocy w ramach
Dzia­łania 4.1 413 – Wdra­żanie lokal­nych stra­tegii roz­woju, w zakresie ope­racji,
które odpo­wia­dają warunkom przy­znania pomocy w ramach dzia­łania:
„Małe pro­jekty” limit dostęp­nych środków 126 322,00 zł  Kontynuuj czytanie »

Posted in Aktualności |

Zmiana Rozporządzenia

Informujemy, że 2 lipca 2014r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” (z dnia 8 lipca 2008r.) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Kontynuuj czytanie »

Posted in Aktualności |

XIV Posiedzenie Rady LGD

1W dniu 1.07.2014r. odbyło się XIV Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze”.

Podczas obrad Rada LGD zakończyła procedurę oceny i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w odpowiedzi na I konkurs w 2014r. w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Poniżej zamieszczamy listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach poszczególnych działań oraz listę projektów, które w wyniku niewystarczających środków finansowych przeznaczonych na konkurs, nie zostały wybrane do dofinansowania.

 Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD – „Małe projekty”

Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Lista operacji niewybranych do dofinansowania przez Radę LGD – „Małe projekty”

Lista operacji niewybranych do dofinansowania przez Radę LGD – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Posted in Aktualności |

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” gościła u nas z wizytą studyjną

06W dniach 24-25.06.2014r. gościliśmy przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” z okolic Radzynia Podlaskiego. W ramach wizyty studyjno – szkoleniowej  dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami z zakresu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Zaprezentowaliśmy ciekawe inicjatywy lokalne oraz projekty zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu z PROW na lata 2007 – 2013.  Kontynuuj czytanie »

Posted in Aktualności |

Nagrodziliśmy uczestników IV edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy Nasze Roztocze”

4Już po raz czwarty Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” przeprowadziło konkurs fotograficzny pt. „Odkrywamy Nasze Roztocze”.  Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce dnia 26.06.2014 r. w sali Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.  W konkursie udział wzięło 68 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gmin członkowskich Stowarzyszenia.  Kontynuuj czytanie »

Posted in Aktualności, Konkurs fotograficzny |