Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO – ogłoszenie konkursu

1Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w dniu 01.02.2016r. ogłosiła konkurs dla organizacja pozarządowych i grup nieformalnych. W ramach programu można otrzymać dotacje na wzmocnienie potencjału młodych organizacji pozarządowych oraz na realizację inicjatyw dla lokalnej społeczności. Maksymalna kwota dotacji to 5000 zł.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora konkursu  http://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/aktualnosci,2016,69

LGD złożyła wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023

W dniu 31.12.2015r. LGD „Nasze Roztocze” złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 wraz z wymaganymi załącznikami. Zgodnie ze złożonym wnioskiem LGD ubiega się o 8 mln zł wsparcia na dofinansowanie realizacji projektów istotnych z punktu widzenia rozwoju obszaru LGD. Zgodnie z opracowaną Strategią główne kierunki planowanego wsparcia to wzmocnienie kapitału społecznego, rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD.

W imieniu Zarządu oraz pracowników Biura LGD serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom, które aktywnie uczestniczyły w konsultacjach społecznych związanych z przygotowaniem Strategii.

Spotkanie grupy roboczej – monitoring i ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 15.12.2015r. w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie odbyło się spotkanie grupy roboczej dotyczące opracowania procedury monitoringu i ewaluacji dla Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023. Podczas spotkania przeanalizowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego za pośrednictwem strony internetowej LGD oraz materiały zebrane na spotkaniu fokusowym i kawiarence obywatelskiej. (więcej…)

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO – ogłoszenie konkursu

1Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w dniu 01.02.2016r. ogłosiła konkurs dla organizacja pozarządowych i grup nieformalnych. W ramach programu można otrzymać dotacje na wzmocnienie potencjału młodych organizacji pozarządowych oraz na realizację inicjatyw dla lokalnej społeczności. Maksymalna kwota dotacji to 5000 zł.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora konkursu  http://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/aktualnosci,2016,69

LGD złożyła wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023

W dniu 31.12.2015r. LGD „Nasze Roztocze” złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 wraz z wymaganymi załącznikami. Zgodnie ze złożonym wnioskiem LGD ubiega się o 8 mln zł wsparcia na dofinansowanie realizacji projektów istotnych z punktu widzenia rozwoju obszaru LGD. Zgodnie z opracowaną Strategią główne kierunki planowanego wsparcia to wzmocnienie kapitału społecznego, rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD.

W imieniu Zarządu oraz pracowników Biura LGD serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom, które aktywnie uczestniczyły w konsultacjach społecznych związanych z przygotowaniem Strategii.

Spotkanie grupy roboczej – monitoring i ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 15.12.2015r. w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie odbyło się spotkanie grupy roboczej dotyczące opracowania procedury monitoringu i ewaluacji dla Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023. Podczas spotkania przeanalizowano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego za pośrednictwem strony internetowej LGD oraz materiały zebrane na spotkaniu fokusowym i kawiarence obywatelskiej. (więcej…)

Szukaj

Licznik

Aktualnie online: 3
W sumie: 403760

Internetowa Mapa Obszaru LGD