Zapraszamy do wypełnienia ankiety

W związku z prowadzeniem prac zmierzających do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Informacje w niej zawarte pozwolą na wyznaczenie celów rozwoju, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców LGD „Nasze Roztocze”. Ankieta zawiera 12 pytań i zajmie nie więcej niż 5 min.

Ankieta

Twój pomysł na realizację LSR – zgłoś swój projekt

Szanowni mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru gmin Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec w związku z prowadzeniem prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji projektów, jakie chcielibyście Państwo realizować w nowym okresie programowania 2016 – 2020.

Informujemy, że podane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane na potrzeby utworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju, a tym samym będą miały szanse zostać uznane jako kluczowe inicjatywy  mogące uzyskać wsparcie finansowe w ramach działań LGD „Nasze Roztocze”.

Wypełnione Arkusze Pomysłów można składać w wersji papierowej lub elektronicznej
do 20 listopada 2015 r.

ARKUSZ POMYSŁU – wersja on-line (interaktywna)

ARKUSZ POMYSŁU – wersja edytowana (*.word)

 

Spotkanie konsultacyjne w sprawie celów i przedsięwzięć opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 06.11.2015r. LGD „Nasze Roztocze” zorganizowało spotkanie konsultacyjne w formie World Cafe dotyczące formułowania pomysłów na realizację celów w ramach przygotowywanej LSR. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu. Wzięli w nim udział przedstawiciele sektora publicznego, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy obszaru LGD. (więcej…)

Zrealizowaliśmy budżet Lokalnej Strategii Rozwoju w 99,1%

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ARiMR w dniu 28.10.2015r. zostało przekazane ostatnie zlecenie płatności w ramach budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015. Beneficjenci realizujący projekty ze wsparciem udzielonym przez LGD „Nasze Roztocze” otrzymali łącznie 5 530 059,77 zł, z czego ponad 1,2 mln zł zostało przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu na obszarach wiejskich.

Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego w okresie 2009 – 2015 dysponowała kwotą 5 578 556,00 zł przeznaczoną na poprawę jakości infrastruktury społeczno – kulturalnej, rozwój funkcji rekreacyjno – turystycznych oraz dywersyfikację źródeł dochodów mieszkańców obszaru. W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dofinansowaliśmy ponad 90 różnych projektów, które były odpowiedzią na lokalne potrzeby.

Obecnie przygotowujemy Strategię na nowy okres programowania 2016 – 2020. Zachęcamy do włączenia się w prace nad określeniem głównych kierunków wsparcia i celów opracowywanego dokumentu.

Rozporządzenie dotyczące programu LEADER na lata 2014 – 2020 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP

W dniu 09.10.2015r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Wszystkich zainteresowanych realizacją projektów za pośrednictwem LGD zapraszamy do zapoznania się z treścią Rozporządzenia

www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1570/1

W poszukiwaniu inspiracji

W dniach 24-25.09.2015r. przedstawiciele organizacji społecznych, przedsiębiorcy i mieszkańcy obszaru LGD „Nasze Roztocze” uczestniczyli w wyjeździe studyjno – szkoleniowym dotyczącym zagadnień związanych ze sprzedażą bezpośrednią produktów lokalnych oraz ekonomią społeczną. W programie wyjazdu znalazło się szkolenie na temat perspektyw rozwoju przedsiębiorczości opartej na produktach lokalnych. (więcej…)

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

W związku z prowadzeniem prac zmierzających do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Informacje w niej zawarte pozwolą na wyznaczenie celów rozwoju, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców LGD „Nasze Roztocze”. Ankieta zawiera 12 pytań i zajmie nie więcej niż 5 min.

Ankieta

Twój pomysł na realizację LSR – zgłoś swój projekt

Szanowni mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru gmin Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec w związku z prowadzeniem prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji projektów, jakie chcielibyście Państwo realizować w nowym okresie programowania 2016 – 2020.

Informujemy, że podane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane na potrzeby utworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju, a tym samym będą miały szanse zostać uznane jako kluczowe inicjatywy  mogące uzyskać wsparcie finansowe w ramach działań LGD „Nasze Roztocze”.

Wypełnione Arkusze Pomysłów można składać w wersji papierowej lub elektronicznej
do 20 listopada 2015 r.

ARKUSZ POMYSŁU – wersja on-line (interaktywna)

ARKUSZ POMYSŁU – wersja edytowana (*.word)

 

Spotkanie konsultacyjne w sprawie celów i przedsięwzięć opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 06.11.2015r. LGD „Nasze Roztocze” zorganizowało spotkanie konsultacyjne w formie World Cafe dotyczące formułowania pomysłów na realizację celów w ramach przygotowywanej LSR. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu. Wzięli w nim udział przedstawiciele sektora publicznego, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy obszaru LGD. (więcej…)

Zrealizowaliśmy budżet Lokalnej Strategii Rozwoju w 99,1%

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ARiMR w dniu 28.10.2015r. zostało przekazane ostatnie zlecenie płatności w ramach budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015. Beneficjenci realizujący projekty ze wsparciem udzielonym przez LGD „Nasze Roztocze” otrzymali łącznie 5 530 059,77 zł, z czego ponad 1,2 mln zł zostało przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu na obszarach wiejskich.

Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego w okresie 2009 – 2015 dysponowała kwotą 5 578 556,00 zł przeznaczoną na poprawę jakości infrastruktury społeczno – kulturalnej, rozwój funkcji rekreacyjno – turystycznych oraz dywersyfikację źródeł dochodów mieszkańców obszaru. W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dofinansowaliśmy ponad 90 różnych projektów, które były odpowiedzią na lokalne potrzeby.

Obecnie przygotowujemy Strategię na nowy okres programowania 2016 – 2020. Zachęcamy do włączenia się w prace nad określeniem głównych kierunków wsparcia i celów opracowywanego dokumentu.

Rozporządzenie dotyczące programu LEADER na lata 2014 – 2020 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP

W dniu 09.10.2015r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Wszystkich zainteresowanych realizacją projektów za pośrednictwem LGD zapraszamy do zapoznania się z treścią Rozporządzenia

www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1570/1

W poszukiwaniu inspiracji

W dniach 24-25.09.2015r. przedstawiciele organizacji społecznych, przedsiębiorcy i mieszkańcy obszaru LGD „Nasze Roztocze” uczestniczyli w wyjeździe studyjno – szkoleniowym dotyczącym zagadnień związanych ze sprzedażą bezpośrednią produktów lokalnych oraz ekonomią społeczną. W programie wyjazdu znalazło się szkolenie na temat perspektyw rozwoju przedsiębiorczości opartej na produktach lokalnych. (więcej…)

Szukaj

Licznik

Aktualnie online: 1
W sumie: 370978

Internetowa Mapa Obszaru LGD