III miejsce w konkursie Liderzy Lokalnych Społeczności – Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa

Stowarzyszenie zorganizowało czterodniowy międzynarodowy rajd rowerowy pn. Roztocze Tour, którego trasa prowadziła ze Zwierzyńca do Żółkwi na Ukrainie. Dzięki działaniom Józefowskiej Kawalerii Rowerowej od lat promującej turystykę rowerową na Roztoczu, w rajdzie uczestniczyło ponad 100 osób z całej Polski. Rajd był realizowany we współpracy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym w ramach zadania pn. „Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza – regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego” finansowanego z funduszy norweskich.

III miejsce w konkursie Liderzy Lokalnych Społeczności – Koło Gospodyń Wiejskich w Błoniu

Projekt polegał na organizacji imprezy plenerowej pn. „Święto kwitnącej fasoli 2015”. Wydarzenie nawiązuje do tradycji uprawy fasoli Piękny Jaś w okolicach Szczebrzeszyna. Zadanie było realizowane w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, którego przedstawiciel przygotował wykład na temat zasad uprawy tej odmiany fasoli. Imprezie towarzyszyły liczne występy kapel, zespołów ludowych, zabawy i konkursy dla dzieci oraz konkurs kulinarny na najlepsze dania przygotowane z fasoli.

III miejsce w konkursie Liderzy Lokalnych Społeczności – Koło Gospodyń Wiejskich w Jacni

Koło Gospodyń Wiejskich w Jacni zorganizowało Bal Karnawałowy przebierańców dla dzieci oraz ich rodziców z terenu gminy Adamów i Krasnobród.  Dzięki aktywizacji oraz dużemu zaangażowaniu społeczności lokalnej przygotowano bogaty program artystyczny. Imprezie towarzyszyły występy, tańce, konkursy i zabawy dla dzieci.

II miejsce w konkursie Liderzy Lokalnych Społeczności – Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet z Żurawnicy

Stowarzyszenie w 2015r. zrealizowało projekt „Aktywna kobieta ma wiele twarzy” dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach zadania przeprowadzono  warsztaty wizażu, zajęcia taneczno-ruchowe dla kobiet oraz spotkania z animatorem. Projekt zakończył się piknikiem rodzinnym „Święto Pieczonego Ziemniaka”, w którym uczestniczyli  mieszkańcy miejscowości.

II miejsce w konkursie Liderzy Lokalnych Społeczności – Grupa nieformalna „Chcieć to moc” z Krasnobrodu

W ramach zrealizowanego przez Grupę projektu pn. Spotkania ze sztuką, bo„Świat bez sztuki jest jak dom bez okien” objęto różnymi działaniami dzieci z terenu gminy Krasnobród. Zorganizowano warsztaty plastyczne, zajęcia muzyczne, recytatorsko-teatralne, rajd rowerowy, wyjazdy do teatru, muzeum, galerii sztuki. Projekt zakończyła wystawa plastyczno – fotograficzna prezentowana w Dominikanówce oraz Krasnobrodzkim Domu Kultury. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Potwierdzenie przyznania dofinansowania na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD „Nasze Roztocze”.

Zdjęcie tytułoweW dniu 23.05.2016r. Prezes Zarządu LGD „Nasze Roztocze” otrzymała z rąk Arkadiusza Bratkowskiego Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Umowę o sposobie i warunkach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Przekazanie umowy oficjalnie potwierdza decyzję o przyznaniu LGD „Nasze Roztocze” 9 500 000 złotych unijnego dofinansowania, które zostanie przeznaczone na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, wzrost atrakcyjności turystycznej i kapitału społecznego obszaru LGD. Obecnie oczekujemy na opublikowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularzy wniosków o przyznanie pomocy, które pozwolą beneficjentom na przygotowywanie się do konkursów. Pierwsze nabory wniosków planujemy ogłosić jeszcze w tym roku.  (więcej…)

III miejsce w konkursie Liderzy Lokalnych Społeczności – Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa

Stowarzyszenie zorganizowało czterodniowy międzynarodowy rajd rowerowy pn. Roztocze Tour, którego trasa prowadziła ze Zwierzyńca do Żółkwi na Ukrainie. Dzięki działaniom Józefowskiej Kawalerii Rowerowej od lat promującej turystykę rowerową na Roztoczu, w rajdzie uczestniczyło ponad 100 osób z całej Polski. Rajd był realizowany we współpracy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym w ramach zadania pn. „Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza – regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego” finansowanego z funduszy norweskich.

III miejsce w konkursie Liderzy Lokalnych Społeczności – Koło Gospodyń Wiejskich w Błoniu

Projekt polegał na organizacji imprezy plenerowej pn. „Święto kwitnącej fasoli 2015”. Wydarzenie nawiązuje do tradycji uprawy fasoli Piękny Jaś w okolicach Szczebrzeszyna. Zadanie było realizowane w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, którego przedstawiciel przygotował wykład na temat zasad uprawy tej odmiany fasoli. Imprezie towarzyszyły liczne występy kapel, zespołów ludowych, zabawy i konkursy dla dzieci oraz konkurs kulinarny na najlepsze dania przygotowane z fasoli.

III miejsce w konkursie Liderzy Lokalnych Społeczności – Koło Gospodyń Wiejskich w Jacni

Koło Gospodyń Wiejskich w Jacni zorganizowało Bal Karnawałowy przebierańców dla dzieci oraz ich rodziców z terenu gminy Adamów i Krasnobród.  Dzięki aktywizacji oraz dużemu zaangażowaniu społeczności lokalnej przygotowano bogaty program artystyczny. Imprezie towarzyszyły występy, tańce, konkursy i zabawy dla dzieci.

II miejsce w konkursie Liderzy Lokalnych Społeczności – Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet z Żurawnicy

Stowarzyszenie w 2015r. zrealizowało projekt „Aktywna kobieta ma wiele twarzy” dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach zadania przeprowadzono  warsztaty wizażu, zajęcia taneczno-ruchowe dla kobiet oraz spotkania z animatorem. Projekt zakończył się piknikiem rodzinnym „Święto Pieczonego Ziemniaka”, w którym uczestniczyli  mieszkańcy miejscowości.

II miejsce w konkursie Liderzy Lokalnych Społeczności – Grupa nieformalna „Chcieć to moc” z Krasnobrodu

W ramach zrealizowanego przez Grupę projektu pn. Spotkania ze sztuką, bo„Świat bez sztuki jest jak dom bez okien” objęto różnymi działaniami dzieci z terenu gminy Krasnobród. Zorganizowano warsztaty plastyczne, zajęcia muzyczne, recytatorsko-teatralne, rajd rowerowy, wyjazdy do teatru, muzeum, galerii sztuki. Projekt zakończyła wystawa plastyczno – fotograficzna prezentowana w Dominikanówce oraz Krasnobrodzkim Domu Kultury. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Potwierdzenie przyznania dofinansowania na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD „Nasze Roztocze”.

Zdjęcie tytułoweW dniu 23.05.2016r. Prezes Zarządu LGD „Nasze Roztocze” otrzymała z rąk Arkadiusza Bratkowskiego Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Umowę o sposobie i warunkach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Przekazanie umowy oficjalnie potwierdza decyzję o przyznaniu LGD „Nasze Roztocze” 9 500 000 złotych unijnego dofinansowania, które zostanie przeznaczone na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, wzrost atrakcyjności turystycznej i kapitału społecznego obszaru LGD. Obecnie oczekujemy na opublikowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularzy wniosków o przyznanie pomocy, które pozwolą beneficjentom na przygotowywanie się do konkursów. Pierwsze nabory wniosków planujemy ogłosić jeszcze w tym roku.  (więcej…)

Szukaj

Licznik

Aktualnie online: 2
W sumie: 446912

Internetowa Mapa Obszaru LGD