„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rajd rowerowy „Na skraju Roztocza”

Zakończenie naborów wniosków

Informujemy, że 18 lipca 2022 roku zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zakończonych naborów:

  • 2/2022 dla projektów z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (nowe obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej) do Biura LGD wpłynęły 4 wnioski o przyznanie pomocy,
  • 3/2022 dla projektów z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (rozbudowane, przebudowane, zmodernizowane obiekty infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej) do Biura LGD wpłynęły 2 wnioski o przyznanie pomocy.

Informacja o miejscach i terminach spotkan

Podsumowanie efektów wdrażania Strategii

W dniu 30.06.2022r. przedstawiciele firmy przygotowującej ewaluację wdrażanej przez LGD Strategii przeprowadzili zogniskowany wywiad grupowy z przedstawicielami LGD. Podczas spotkania rozmawialiśmy o efektach realizacji Strategii, o zmianach jakie zaszły na obszarze LGD dzięki wdrażaniu LSR oraz o kluczowych obszarach, na których powinna się skupić Strategia na przyszły okres programowania. Bardzo dziękujemy naszym członkom za aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

(więcej…)

Promujemy walory kulturowe naszego obszaru

W dniu 27.06.2022r. zorganizowaliśmy wizytę studyjną prezentującą bogactwo kulturowe naszego obszaru. Odwiedziliśmy Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej w Bondyrzu, w którym zebrane są cenne pamiątki wojennej i powojennej historii naszego regionu. Następnie odkrywaliśmy wielokulturowe tradycje Szczebrzeszyna – miasteczka, które dawniej zamieszkiwała społeczność złożona z wielu narodowości, a każda z nich miała swoją kulturę. Byliśmy w zabytkowych świątyniach trzech religii – w prawosławnej cerkwi, w żydowskiej synagodze i w kościele katolickim. Na zakończenie wizyty udaliśmy się do Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem, gdzie zgromadzone są eksponaty nawiązujące do dawnego życia i pracy na roztoczańskiej wsi. Tam, dzięki paniom z lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich mogliśmy przenieść się w czasie i poznać życie oraz tradycje dawnej wsi. Wizyta studyjna była kolejnym elementem operacji własnej dotyczącej promocji produktów turystyki kulturowej i przyrodniczej obszaru LGD. Cieszymy się, że dzięki organizacji wizyty mogliśmy zaprezentować te wyjątkowe obiekty naszym mieszkańcom.

(więcej…)

Bogactwo przyrodnicze obszaru LGD

Tradycje uzdrowiskowe Krasnobrodu, geoturystyka na Roztoczu oraz walory przyrodnicze Roztoczańskiego Parku Narodowego były tematem wizyty studyjnej, którą zorganizowaliśmy w dniu 22.06.2022r. Było to pierwsze wydarzenie zaplanowane w ramach realizacji operacji własnej dotyczącej promocji produktów turystyki kulturowej i przyrodniczej obszaru LGD. Podczas wyjazdu uczestnicy odkrywali malownicze zakątki Naszego Roztocza a nasz przewodnik – pan Wojtek Sachajko, w każdym z tych zakątków przekazał nam mnóstwo ciekawych informacji, które były zaproszeniem do aktywnego wakacyjnego wypoczynku na naszym obszarze.

(więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content