„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Usługi druku 3D

Dzięki dofinansowaniu udzielonemu za pośrednictwem LGD „Nasze Roztocze” kolejny mieszkaniec naszego obszaru mógł zrealizować marzenie o własnej działalności gospodarczej. Powstała firma świadcząca usługi projektowania, druku oraz skanowania w formacie 3D. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup skanera 3D, drukarek 3D oraz innych niezbędnych urządzeń.

(więcej…)

Zumba, joga, warsztaty edukacyjne na temat zdrowego odżywiania

Przez ostatni rok Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Gminy Adamów zorganizowało dla mieszkańców obszaru LGD inicjatywy promujące zdrowy styl życia. W salach gimnastycznych w Szewni Górnej i Suchowoli odbywały się zajęcia zumby a w świetlicy wiejskiej w Potoczku jogi. Dodatkowo w ośmiu miejscowościach Gminy Adamów przeprowadzono wykłady na temat zdrowego odżywiania, które były połączone z częścią praktyczną – wspólnym gotowaniem zdrowych potraw pod okiem wykwalifikowanego kucharza. To kolejne zakończone zadanie w ramach realizowanego przez LGD projektu grantowego dotyczącego promocji zdrowego stylu życia oraz wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD Nasze Roztocze.

(więcej…)

Brak zgłoszeń na operacje własne planowane do realizacji przez LGD „Nasze Roztocze”

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze" o planowanych do realizacji operacji własnych w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tzn.:

  • w odpowiedzi na Informację o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2021/OW opublikowaną na stronie internetowej LGD w dniu 15.11.2021.,
  • w odpowiedzi na Informację o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2021/OW opublikowaną na stronie internetowej LGD w dniu 15.11.2021r.,
    We wskazanym terminie do Biura LGD nie wpłynęły zgłoszenia podmiotów innych niż LGD, którzy chcieliby realizować operację odpowiadającą zakresowi planowanych przez LGD operacji własnych.

Już niedługo ogłosimy nabór wniosków

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia Harmonogramem, na początku 2022 roku rozpocznie się nabór wniosków dla mieszkańców naszego obszaru, którzy są zainteresowani otrzymaniem dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.


Poniżej zamieszczamy Poradnik dla beneficjentów LGD „Nasze Roztocze”, w którym znajdują się najważniejsze zagadnienia dotyczące zasad ubiegania się o dotację w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD oraz podstaw prowadzenia działalności gospodarczej z dofinansowaniem pochodzącym z PROW 2014 – 2020. Zachęcamy do lektury Poradnika, ponieważ ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną nie planujemy organizacji szkoleń. Jednocześnie informujemy, że po opublikowaniu na naszej stronie internetowej ogłoszenia o naborze wniosków, możliwe będzie korzystanie z indywidualnego doradztwa świadczonego w Biurze LGD.

(więcej…)

Aktywne i ekologiczne inicjatywy w Gminie Krasnobród

Na terenie Gminy Krasnobród zorganizowano wiele ciekawych inicjatyw wspierających aktywne i ekologiczne postawy mieszkańców. To efekt projektu grantowego dotyczącego promocji zdrowego stylu życia oraz wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD „Nasze Roztocze”. W ramach zadania Stowarzyszenie Kulturalno – naukowe „Do źródeł” zorganizowało rajd rowerowy z piknikiem ekologicznym, cykl zajęć nordic walking, ekologiczne warsztaty kulinarne, konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną, turniej piłki plażowej oraz grę miejską. W inicjatywach uczestniczyło łącznie ponad 400 mieszkańców naszego obszaru.

(więcej…)

W Józefowie wspierają zdrowy styl życia

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie zakończył realizację grantu dotyczącego wsparcia zdrowego stylu życia. W ramach zadania zrealizowane zostały cykle zajęć aerobiku oraz zajęć gimnastyczno – usprawniających z elementami jogi a także zakupiono urządzenia sportowo – rekreacyjne: maty, taśmy, hantle i piłki gimnastyczne. W zajęciach licznie uczestniczyli mieszkańcy obszaru LGD, którym zależy na poprawie sprawności fizycznej i wydolności organizmu a także na utrzymaniu ładnej sylwetki  Grant był elementem prowadzonego przez LGD „Nasze Roztocze” projektu grantowego. Wsparcie finansowe udzielone przez LGD wyniosło 11 754,00 zł i stanowiło 90% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

(więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content