„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szopinku

Gmina Zamość za pośrednictwem LGD „Nasze Roztocze” pozyskała środki finansowe na przebudowę świetlicy wiejskiej w Szopinku. Zakres prac obejmował remont sali wielofunkcyjnej, kuchni, węzła sanitarnego, korytarza oraz  wymianę oświetlenia. Dodatkowo na  elewacji budynku został położony nowy tynk, zamontowana została instalacja fotowoltaiczna oraz monitoring. Inwestycja przyczyniła się do poprawy standardu użytkowego budynku, co przełożyło się na zwiększenie działalności kulturalnej mieszkańców Szopinka.

(więcej…)

Wspieramy lokalną przedsiębiorczość

Kolejny przedsiębiorca dzięki środkom finansowym pozyskanym za pośrednictwem LGD rozszerzył prowadzoną działalność gospodarczą. Wsparcie w kwocie 199 950,00 zł zostało przeznaczone na zakup 4 osiowego centrum obróbczego, które umożliwiło wnioskodawcy wprowadzenie nowych produktów – sztukaterii do okien drewnianych i listwy ozdobnej drewnianej. W wyniku realizacji projektu powstało 1 nowe miejsce pracy. Więcej informacji o ofercie na www.stolarz-okna.pl

(więcej…)

Warsztaty kulinarne w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem

Stowarzyszenie Wysokie nad Łabuńką” zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty kulinarne do Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem, Wysokie 84, Gmina Zamość.

Wszystkie produkty oraz niezbędne urządzenia podczas spotkania zapewnia organizator. Warsztaty organizowane są dla grup 15-osobowych, w związku z czym prosimy uczestników o potwierdzenie telefoniczne pod numerem – 504 327 524.

(więcej…)

Konferencja „Przedsiębiorczość i administracja – 25 lat współpracy”

W imieniu Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina Wokół Lublina” serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji „Przedsiębiorczość i Administracja – 25 lat współpracy”. Konferencja odbędzie się w dniu 6 marca 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, aula 018 (na parterze).

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną m.in. ciekawe i ważne zagadnienia dla  przedstawicieli samorządów oraz przedsiębiorców, dobre praktyki w obszarze współpracy administracji samorządowej z przedsiębiorcami oraz możliwości wsparcia przedsiębiorców ze środków unijnych.

(więcej…)

Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 16.02.2023r. Stowarzyszenie Maestria – edukacja i rozwój zorganizowało Forum Organizacji Pozarządowych. To pierwszy zrealizowany projekt, który LGD Nasze Roztocze wsparło środkami finansowymi w ramach Konkursu Małych Dotacji LGD. Forum było doskonałą okazją do prezentacji dotychczasowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń i Spółdzielni Socjalnych funkcjonujących na terenie Gminy Krasnobród, a także ich osiągnięć i planów na przyszłość. Wszystkie organizacje w swoich prezentacjach zwróciły uwagę na jeden, bardzo ważny element sukcesu ich działalności - współpracę w środowisku lokalnym. Z perspektywy doświadczeń 15 lat funkcjonowania LGD Nasze Roztocze także uważamy, że współpraca i integracja środowiska lokalnego jest najważniejszym elementem pozwalającym realizować nawet najtrudniejsze projekty i zadania. I właśnie dobrej współpracy i wielu sukcesów w działalności na rzecz społeczności lokalnych życzymy wszystkim uczestnikom Forum a organizatorom bardzo dziękujemy za zaproszenie :)

(więcej…)

ALTECH – nowa firma na obszarze LGD Nasze Roztocze

Wsparcie finansowe udzielone w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Nasze Roztocze kolejny raz umożliwiło podjęcie nowej działalności gospodarczej. Powstała firma świadcząca usługi w zakresie projektowania instalacji sanitarnych ze szczególnym naciskiem na instalacje HVAC w obiektach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych i energetycznych. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup sprzętu oraz niezbędnego oprogramowania. Więcej informacji na stronie internetowej www.altech-wyraz.pl  

(więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content