„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nabór na wolne stanowisko pracy

"Koordynator ds. realizacji projektów i współpracy zewnętrznej"

Zamość, 10 września 2009r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Koordynator ds. realizacji projektów i współpracy zewnętrznej

Wymiar czasu pracy: pół etatu

Zakres głównych obowiązków :
• Przygotowywanie i realizacja projektów finansowanych ze środków UE
• Koordynowanie i inicjowanie działań z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na obszarze LGD
• Prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów
• Nawiązywanie współpracy i realizacja wspólnych działań z LGD z Polski i innych krajów UE w ramach projektów współpracy
• Realizacja celów i zadań określonych przez Zarząd

(więcej…)

Nabór na wolne stanowisko pracy

"Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju"

Zamość, 10 września 2009r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Wymiar czasu pracy: pół etatu

Zakres głównych obowiązków :
• Koordynacja procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
• Udzielanie informacji oraz pomoc Beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR
• Organizacja pracy Rady Stowarzyszenia i pomoc przy obsłudze posiedzeń Rady
• Monitoring i sprawozdawczość realizacji operacji w ramach wdrażania LSR

(więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content