„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przystanek Guciów

Kolejny raz wsparcie finansowe udzielone w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” umożliwiło rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej. Środki finansowe w kwocie 199 961,00 zł zostały przeznaczone na budowę nowoczesnego zewnętrznego basenu z wiatą fotowoltaiczną przy obiekcie, w którym świadczone są usługi noclegowe dla turystów. W wyniku realizacji projektu powstało 1 nowe miejsca pracy. Więcej informacji o ofercie na www.przystanekguciow.pl

(więcej…)

Remont świetlicy w Suchowoli

Ochotnicza straż Pożarna w Suchowoli dzięki środkom finansowym pozyskanym za pośrednictwem LGD „Nasze Roztocze” wyremontowana świetlicę wiejską. Zakres rzeczowy prac obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu sali spotkań, kuchni i korytarza, montażu klimatyzacji  oraz instalacji fotowoltaicznej na budynku. Inwestycja przyczyniła się do poprawy standardu użytkowego budynku, co przełożyło się na zwiększenie działalności kulturalnej mieszkańców Suchowoli.

(więcej…)

Twój pomysł ma znaczenie

Drodzy mieszkańcy gmin Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec, prowadzimy prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”. Przeprowadziliśmy badanie ankietowe mieszkańców i zorganizowaliśmy spotkania konsultacyjne, a obecnie przystępujemy do kolejnego etapu prac polegającego na zebraniu pomysłów mieszkańców na projekty, które przyczynią się do rozwoju naszego obszaru. Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich pomysłów i potrzeb za pośrednictwem załączonego poniżej arkusza pomysłu.

(więcej…)

Konkurs dla aktywnych organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe) mające siedzibę na obszarze LGD „Nasze Roztocze” tj. na terenie gmin Adamów, Krasnobród, Józefów, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec do udziału w Konkursie małych dotacji LGD Nasze Roztocze.

(więcej…)

Warsztaty kulinarne

W ubiegły czwartek w świetlicy wiejskiej w Szopinku odbyły się warsztaty kulinarne zrealizowane w ramach operacji własnej dotyczącej promocji walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD. Tematyka warsztatów nawiązywała do tradycji kulturowych roztoczańskiej wsi. W ramach spotkania uczestnicy przygotowali dania charakterystyczne dla odświętnej kuchni na Roztoczu. Warsztaty poprowadził Pan Adam Kot, kucharz z wieloletnim doświadczeniem, który dzielił się z uczestnikami wiedzą i umiejętnościami kulinarnymi.

(więcej…)

Nagroda Roztoczan 2022 dla LGD

Kolejny raz współpraca funkcjonujących na obszarze powiatu zamojskiego LGD „Ziemia Zamojska” i LGD „Nasze Roztocze” zaowocowała sukcesem. W dniu wczorajszym Prezes LGD „Ziemia Zamojska” Dominika Witkowska odebrała przyznaną przez Lokalną Organizację Turystyczną „Zamość i Roztocze” nagrodę Roztoczan 2022 za realizację partnerskiego projektu współpracy Produkty lokalne atutem Zamojszczyzny i Roztocza. W ramach projektu opracowaliśmy pierwszą na terenie powiatu zamojskiego wspólną publikację zawierającą wykaz produktów lokalnych i tradycyjnych powstających na obszarze partnerskich LGD. Zrealizowane zostały także inne działania promocyjne. Więcej o projekcie https://www.lgdnaszeroztocze.pl/produkty-lokalne-atutem-zamojszczyzny-i-roztocza/?doing_wp_cron=1668001669.5857269763946533203125 Cieszymy się, że efekty naszej współpracy na rzecz rozwoju turystyki zostały docenione.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content