„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyniki uzupełniającego naboru wniosków o powierzenie grantów

W dniu 23 czerwca 2021r. odbyło się V Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania wniosków o powierzenie grantów z zakresu Realizacji inicjatyw wspierających aktywne i ekologiczne postawy mieszkańców - złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2021/G, który był naborem uzupełniającym w odniesieniu do naboru nr 5/2019/G.

Regulamin doradztwa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” informuje o możliwości korzystania z bezpłatnego doradztwa przewidzianego w ramach ogłoszonych naborów wniosków. Doradztwo świadczone jest w Biurze LGD, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu spotkania. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z doradztwa prosimy o zapoznanie się z Regulaminem doradztwa.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2021 dla projektów z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 Tworzenie nowych miejsc pracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(więcej…)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021 dla projektów z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 Wsparcie zakładania działalności gospodarczej na obszarze LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

(więcej…)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 dla projektów z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

(więcej…)

Zwiększenie budżetu i wskaźników Strategii - konsultacje zmian Strategii na lata 2016 – 2023

Zwiększenie budżetu i wskaźników Strategii - konsultacje zmian Strategii na lata 2016 – 2023
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planowana jest zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 m.in. w zakresie zwiększenia budżetu przeznaczonego na działanie LEADER oraz wydłużenia okresu wdrażania Programu. W związku powyższym Zarząd LGD „Nasz Roztocze” przygotował projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 z uwzględnieniem dodatkowych środków i wydłużonego okresu wdrażania działań zaplanowanych w Strategii.

(więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content