„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rajd Nordic Walking w Krasnobrodzie

Stodoła między lasami – nowe miejsca noclegowe na Roztoczu

Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu za pośrednictwem LGD „Nasze Roztocze” w miejscowości Górniki na terenie Gminy Józefów powstały nowe miejsca noclegowe. Środki finansowe z dotacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej zostały przeznaczone na wybudowanie całorocznego domku wypoczynkowego oraz zakup wyposażenia. Więcej informacji na https://stodola-miedzy-lasami.business.site/

(więcej…)

Usługi wykończeniowo – montażowe

Doświadczenie zawodowe, wiedza a także wsparcie finansowe udzielone za pośrednictwem LGD „Nasze Roztocze” umożliwiło kolejnemu mieszkańcowi naszego obszaru podjęcie własnej działalności gospodarczej. W ramach dofinansowania powstała firma świadcząca usługi remontowo - budowlane. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup sprzętu potrzebnego do prowadzenia działalności.

(więcej…)

Za nami pierwsze konsultacje społeczne dotyczące opracowania nowej LSR

W dniach 09 – 11.08.2022r. na obszarze każdej z gmin członkowskich LGD „Nasze Roztocze” przeprowadzone zostały otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Strategii na nowy okres programowania Unii Europejskiej. Podczas spotkań przedstawione zostały wnioski wynikające z prac nad diagnozą obszaru LGD, jak również wyniki badania ankietowego mieszkańców, które pozwoliły na określenie głównych kierunków rozwoju naszego obszaru. W ramach spotkań uczestnicy dyskutowali nad oceną potencjału gmin członkowskich, analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia oraz wskazywali najważniejsze obszary, na które może mieć wpływ opracowywana Strategia. Ważnym punktem programu spotkań była dyskusja na temat możliwości realizacji projektów w największym stopniu przyczyniających się do rozwoju obszaru LGD i aktywizacji mieszkańców, zgodnie z głównymi cechami podejścia LEADER. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniach.

(więcej…)

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne – opracowanie LSR na lata 2021-2027

Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” serdecznie zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 - 2027. Tematem spotkań będzie m.in.: prezentacja diagnozy obszaru LGD „Nasze Roztocze” oraz analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LSR w oparciu o główne cechy podejścia LEADER.
Spotkania odbędą się wg zamieszczonego poniżej harmonogramu.

(więcej…)

Rajd rowerowy „Na skraju Roztocza”

W sobotę 30 lipca ponad 50 osobowa grupa rowerzystów wzięła udział w rajdzie rowerowym „Na skraju Roztocza” trasą rowerową gminy Zamość. Rajd rozpoczął się przy Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu, a jego trasa prowadziła przez tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Uczestnicy rajdu przejechali przez miejscowości: Wólka Wieprzecka, Skaraszów, Wychody, Mokre, Skokówka oraz Biała Góra odwiedzając po drodze ciekawe i atrakcyjne turystycznie miejsca, których historię przybliżał przewodnik turystyki rowerowej. Po ukończonym rajdzie na wszystkich uczestników czekał poczęstunek i konkurs krajoznawczy. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za mile spędzony dzień i aktywne uczestnictwo. Rajd rowerowy był elementem operacji własnej pt. „Aktywnie na Naszym Roztoczu” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

(więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content