„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Piękno Powiatu Zamojskiego w obiektywie

Rozpoczęła się II edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego pn.: „Piękno Powiatu Zamojskiego w obiektywie" pod Honorowym Patronatem Starosty Zamojskiego. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu, którzy profesjonalnie lub amatorsko zajmują się fotografią. Zdjęcia na konkurs można zgłaszać do 30 września 2021 roku. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.powiatzamojski.pl/pl/news/1165/rusza-ii-edycja-powiatowego-konkursu-fotograficznego

Modernizacja i wyposażenie siedziby KGW Krasnobród

Koło Gospodyń Wiejskich Krasnobród z dofinansowaniem udzielonym przez LGD „Nasze Roztocze” zrealizowało grant dotyczący modernizacji i doposażenia siedziby KGW. W ramach zadania przeprowadzono remont sali warsztatowej, kuchni oraz holu. Zakupiono meble, sprzęty RTV i AGD, a także kompletne wyposażenie do kuchni. Realizacja zadania wpłynęła na poprawę funkcjonalności obiektu dla planowanych do realizacji inicjatyw społecznych i kulturalnych.

(więcej…)

Zmiany Strategii i dokumentów programowych

Zmiany wdrażanej przez LGD „Nasze Roztocze” Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Nasze Roztocze oraz procedur i kryteriów wyboru projektów zostały zaakceptowane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Zmiany Strategii dotyczą w głównej mierze przewalutowania środków finansowych w poszczególnych przedsięwzięciach z waluty wyrażonej w zł na euro po bieżącym kursie. Dzięki temu w budżecie Strategii znajdzie się więcej środków na konkursy i dotacje dla beneficjentów.

(więcej…)

Aranżacja źródliska w Józefowie

Wsparcie finansowe udzielone za pośrednictwem LGD „Nasze Roztocze” umożliwiło stworzenie nowego miejsca wypoczynku i rekreacji w Józefowie. Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa zrealizowało projekt polegający na wykonaniu aranżacji wokół źródła rzeki Nepryszki. W ramach zadania zabezpieczono skarpę przed osuwaniem, wykonano nowe chodniki oraz zamontowano elementy małej architektury. Inwestycja przyczyniła się do rozwoju infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej służącej aktywnemu wypoczynkowi na Roztoczu.

(więcej…)

Życzenia

Konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zachęcamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru LGD „Nasze Roztocze” do wzięcia udziału w ogólnopolskich konkursach przygotowanych specjalnie dla KGW.

Zaplanowano 4 konkursy:

  1. Wybory Miss Wdzięku
  2. Konkurs Kulinarny
  3. Konkurs Artystyczny
  4. Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię

Organizator przewiduje nagrody pieniężne i rzeczowe o łącznej wartości 500 000 zł.
Szczegóły dotyczące konkursów znajdują się na stronie www.festiwalpolskaodkuchni.pl/wez-udzial-w-konkursach-s6069

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi podczas Ogólnopolskiego Festiwalu KGW „Polska Od Kuchni” 25 września 2021r. w Warszawie na PGE Narodowym.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content