„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Świetlica środowiskowa w Bodaczowie

W miejscowości Bodaczów na terenie Gminy Szczebrzeszyn powstała świetlica środowiskowa. Jest to efekt projektu grantowego związanego z doposażeniem obiektów służących wzmocnieniu kapitału społecznego obszaru LGD „Nasze Roztocze”. W ramach zadania wykonano remont podłogi w sali świetlicowej, zakupiono piłkarzyki , a także sprzęt AGD do zaplecza kuchennego. Realizacja zadania przyczyniła się do stworzenia mieszkańcom miejsca do wspólnego spędzania czasu wolnego i organizacji ciekawych inicjatyw. Dzięki doposażeniu w świetlicy odbyły się już m.in. warsztaty kulinarne przeprowadzone przez Panie z miejscowego KGW, których tematem przewodnim była kuchnia tradycyjna. Grant został zrealizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bodaczowie z dofinansowaniem udzielonym przez LGD „Nasze Roztocze”.

(więcej…)

Promocja turystyczna Gminy Adamów

Stowarzyszenie Razem dla Gminy Adamów zrealizowało grant dotyczący wzmocnienia potencjału turystycznego obszaru LGD. W ramach zadania opracowano i wydano album oraz folder promujący produkty turystyczne Gminy Adamów. Publikacje zawierają informacje o dziedzictwie historycznym i kulturowym adamowskiej ziemi, atrakcjach, a także aktywnych formach wypoczynku. Dodatkowo wykonano gadżety z nadrukiem promocyjnym: kubki, piłki plażowe, frisbee, koło do pływania, koce i ręczniki plażowe. Grant jest częścią projektu grantowego prowadzonego przez LGD „Nasze Roztocze”

(więcej…)

Konsultacje zmian kryteriów wyboru operacji w ramach Strategii na lata 2016 – 2023

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” planowane jest wprowadzenie zmian w kryteriach wyboru dotyczących Rozwijania działalności gospodarczej oraz Podejmowania działalności gospodarczej

(więcej…)

Zwiększenie budżetu i wskaźników Strategii - konsultacje zmian Strategii na lata 2016 – 2023

Na podstawie przeprowadzonej w dniach 13 - 25.01. 2021r. ankiety dotyczącej przeznaczenia dodatkowych środków pochodzących z przeliczenia różnic kursowych euro Zarząd LGD „Nasz Roztocze” przygotował projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023.

(więcej…)

Warsztaty artrecyklingu

Rozliczyliśmy kolejny grant. W ramach zadania Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ od sierpnia do września 2020 roku zorganizowało cykl 5 warsztatów artrecyklingu w 10 miejscowościach na terenie Gminy Zamość. Podczas warsztatów uczestnicy wykonywali lniane łapacze, las w szkle, eko biżuterię, eko zabawki oraz naturalne mydełka. Dodatkowo każdy uczestnik warsztatów otrzymał zagniatarkę do butelek PET i puszek. To pierwsze zakończone zadanie w ramach realizowanego przez LGD projektu grantowego dotyczącego promocji zdrowego stylu życia oraz wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD Nasze Roztocze.

(więcej…)

Dodatkowe środki na realizację projektów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania " Nasze Roztocze" ma możliwość zwiększenia budżetu wdrażanej Strategii o około 800 tyś zł. Dodatkowe środki będą pochodziły z przeliczenia różnic kursowych euro. Wyższy kurs euro sprawia, że budżet Strategii przeliczony na złotówki jest większy niż na początku okresu programowania.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która pomoże nam prawidłowo zdiagnozować potrzeby naszego obszaru i zaktualizować Strategię o dodatkowe środki.

Ankieta

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content