„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Małe projekty

17 stycznia 2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
informuje o I naborze w 2011 r. wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

 

„Małe projekty”
limit dostępnych środków 377 848,05 zł

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 31 stycznia 2011 r. do 25 lutego 2011 r.

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą
w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, II piętro, pokój nr 32.
3/ Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać w dwóch egzemplarzach bezpośrednio
w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 25 lutego 2011r. o godz.15.30.
4/ Kryteria wyboru operacji dla poszczególnych działań oraz dodatkowe dokumenty niezbędne
do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR zamieszczone zostały na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgdnaszeroztocze.pl. w zakładce „Nabory wniosków”
5/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
• dla działania „Małe projekty” 16 punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru,
6/ Wzory formularzy wniosków z instrukcją wypełniania oraz załącznikami:

Formularz wniosku
Instrukcja wypełniania wniosku
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie realizacji projektów
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o członkostwie w LGD Nasze Roztocze lub innych organizacjach społecznych
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o realizacji projektu w partnerstwie
Karta zgodności z LSR
Lokalne kryteria wyboru
Rozporządzenie z dnia 8 lipca 2008r.
Rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2010r zmieniające
Podstawowe informacje dla działania Małe projekty

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content