„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakończenie procedury oceny i wyboru operacji

30 marca 2011

Informujemy, iż Rada LGD „Nasze Roztocze” zakończyła procedurę oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w odpowiedzi na I konkurs w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Poniżej zamieszczono listę operacji wybranych do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż złożone wnioski zostały przekazane do instytucji wdrażających (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dla działania Małe projekty oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla działań Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) w celu formalnej oceny zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz podpisania umów o dofinansowanie.

Lista operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków przeznaczonych na konkurs – Małe projekty

Lista operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków przeznaczonych na konkurs – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lista operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków przeznaczonych na konkurs – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lista operacji wybranych do dofinansowania niemieszczących się w limicie środków przeznaczonych na konkurs – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content