„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

III Konkurs agroturystyczny

25 lipca 2011

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie wraz z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli oraz Lubelskim Związkiem Stowarzyszeń Agroturystycznych z siedzibą w Nałęczowie zapraszają do udziału w konkursie na najciekawszą ofertę agroturystyczną w Regionie Lubelskim.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie turystyki wiejskiej i są zlokalizowane na terenach wiejskich województwa lubelskiego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

1. Najbogatsza oferta gospodarstwa agroturystycznego,
2. Najbogatsza oferta gospodarstwa gościnnego,
3. Najbardziej innowacyjny produkt turystyki wiejskiej.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie gospodarstwa przez jeden z niżej wymienionych podmiotów:

1) Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz jego oddziały,
2) stowarzyszenia agroturystyczne lub inne stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju wsi, mające siedzibę na terenie województwa lubelskiego,
3) urzędy gmin,
4) sołectwa,
5) koła gospodyń wiejskich,
6) ochotnicze straże pożarne,
7) ośrodki kultury,
8) biblioteki.

Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej, za pomocą formularza opracowanego przez organizatora.

Termin nadsyłania zgłoszeń - 30 września br.

Szczegółowe kryteria uczestnictwa w konkursie oraz informacje dotyczące sposobu zgłaszania gospodarstw znajdują się w Regulaminie konkursu. Dodatkowych informacji udziela p. Grzegorz Marnik z Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie pod numerem telefonu:
(81) 44 16 538.

Formularz zgłoszeniowy – Gospodarstwo Agroturystyczne
Formularz zgłoszeniowy – Gospodarstwo Gościnne
Formularz zgłoszeniowy –Produkt Turystyki Wiejskiej
Regulamin konkursu
Regulamin pracy komisji konkursowej

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content