„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Warsztaty kulinarne na obszarze LGD „Nasze Roztocze”

11 lutego 2013

image001Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach kulinarnych organizowanych w ramach projektu współpracy pn. „Gotowanie atrakcją regionu” realizowanego w partnerstwie Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”.
Warsztaty kulinarne zorganizowane zostaną w każdej z 5 gmin członkowskich LGD „Nasze Roztocze”. Zajęcia skierowane są do mieszkańców obszaru LGD, zainteresowanych tradycyjną kuchnią regionalną.

Celem warsztatów jest kultywowanie tradycji kuchni regionalnej oraz aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulinarnego Zamojszczyzny i Roztocza. Warsztaty poprowadzi osoba posiadająca doświadczenie zawodowe związane z przygotowywaniem tradycyjnych potraw regionu Zamojszczyzny i Roztocza.
Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach przyjmowane będą telefonicznie pod numerem (84) 639-29-66. O zakwalifikowaniu uczestników będzie decydować kolejność zgłoszeń. Terminy nadsyłania zgłoszeń określone zostały w harmonogramie.
Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów kulinarnych można uzyskać w Biurze LGD w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, pok.32 lub pod numerem telefonu (84) 639-29-66.

Harmonogram warsztatów:

Gmina Termin Miejsce Termin nadsyłania zgłoszeń
Adamów 22.02.2013 r. Świetlica wiejska w Potoczku 19.02.2013r.
Józefów 20.02.2013 r. Miejski Ośrodek Kultury
w Józefowie
15.02.2013r.
Krasnobród 19.02.2013 r. Krasnobrodzki Dom Kultury 14.02.2013r.
Zamość 23.02.2013 r. Regionalna Izby Pamięci
w Wysokiem
20.02.2013r.
Zwierzyniec 21.02.2013 r. Szkoła Podstawowa
w Wywłoczce
18.02.2013r.

Formularz zgłoszeniowy warsztaty kulinarne

Warsztaty kulinarne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content