„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

24 kwietnia 2013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Nasze Roztocze’’
informuje o I naborze w 2013r.
wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
limit dostępnych środków 187 429,50 zł 

1/ Termin składania wniosków:

od 22 kwietnia 2013r. do 17 maja 2013r.

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, II piętro, pokój nr 32.

3/ Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać w wersji papierowej i elektronicznej bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 17 maja 2012r. o godz.15.30.

4/ Wzory formularzy wniosków wraz z instrukcjami wypełniania oraz załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” www.lgdnaszeroztocze.pl, w zakładce „Nabory wniosków”, na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce „Nabory wniosków / LGD” oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

5/ Kryteria wyboru operacji dla poszczególnych działań oraz dodatkowe dokumenty niezbędne do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru określanych w LSR zamieszczone zostały na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgdnaszeroztocze.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

6/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
• dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 10 punktów w ramach oceny wg lokalnych

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące powyższego działania:
Formularz wniosku
Instrukcja wypełniania wniosku
Ekonomiczny Plan Operacji
Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
Wzór gwarancji
Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Wzór zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie realizacji projektów
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o członkostwie w LGD lub innych organizacjach społecznych
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o realizacji celów z LSR
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o wykorzystaniu lokalnych zasobów
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego
Karta zgodności z LSR
Lokalne kryteria wyboru
Rozporządzenie z dn. 08 lipca 2008r.
Wykaz działalności w zakresie których może byc przyznana pomoc

 

 

Uwaga: jeżeli formularz wniosku nie otwiera się poprawnie, należy przed otwarciem zapisać plik na dysk.
Do otwarcia formularza wniosku niezbędna jest też najnowsza wersja programu Acrobat Reader do pobrania z
http://get.adobe.com/reader/ (przed pobraniem programu Adobe Reader z strony producenta zalecamy również odznaczyć opcje "Yes, install McAfee Security Scan Plus - optional (0.9 MB)").

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content