„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Małe projekty

24 kwietnia 2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze’’
informuje o I naborze w 2014r.
wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Działania 4.1 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
„Małe projekty” limit dostępnych środków 49 253,98 zł 

1/Termin składania wniosków:

od 12 maja 2014r. do 30 maja 2014r.

2/Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roz-tocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, II piętro, pokój nr 32.

3/Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać w wersji papierowej i elektronicznej bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 30 maja 2014r. o godz.15.30.

4/Wzory formularzy wniosków wraz z instrukcjami wypełniania oraz załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” www.lgdnaszeroztocze.pl, w zakładce „Nabory wniosków”, na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce „Nabory wniosków/LGD” oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

5/Kryteria wyboru operacji dla poszczególnych działań oraz dodatkowe dokumenty niezbędne do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru określanych w LSR zamieszczone zostały na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgdnaszeroztocze.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

6/Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
• dla działania „Małe projekty” 16 punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące powyższego działania:

Formularz wniosku
Instrukcja wypełniania formularza wniosku
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie realizacji projektów
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o członkostwie w LGD Nasze Roztocze lub innych organizacjach społecznych
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o realizacji projektu w partnerstwie
Karta zgodności z LSR
Lokalne kryteria wyboru
Rozporządzenie z dnia 08 lipca 2008r.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content