„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

XV Posiedzenie Rady LGD

21 sierpnia 2014

Zdjęcie tytułoweDnia 20.08.2014r. odbyło się XV Posie­dzenie Rady LGD „Nasze Roz­tocze” mające na celu ocenę wnio­sków o dofi­nan­so­wanie zło­żo­nych w odpo­wiedzi na ogło­szony przez LGD konkurs.
Poniżej zamiesz­czono listę oce­nio­nych ope­racji wraz z wyni­kiem oceny oraz for­mu­larz Wniosku o ponowną ocenę operacji.

Lista oce­nio­nych ope­racji – Małe pro­jekty
Wniosek o ponowną ocenę operacji

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content