„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozstrzygnięcie konkursu „Liderzy Lokalnych Społeczności”

W dniu 27.11.2014r. Komisja konkursowa dokonała oceny formularzy wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs „Liderzy Lokalnych Społeczności”. Wszystkich uczestników zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród, które odbędzie się w dniu 05.12.2014r. w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, przy ul. Partyzantów 3 o godz. 14.00.  (więcej…)

Gra planszowa „Z plecakiem po Roztoczu”

pudełko  Z PLECAKIEM PO ROZTOCZU składStowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” z myślą o najmłodszych pociechach przygotowało grę planszową pt. „Z plecakiem po Roztoczu”. Głównym jej celem jest zapoznanie dzieci i młodzieży z malowniczymi miejscami, zabytkami oraz ciekawostkami Roztocza Środkowego – obszaru na którym funkcjonuje LGD.  (więcej…)

Warsztaty ceramiczno-garncarskie w Gminie Zwierzyniec

10W dniu 22 listopada 2014r. w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Zwierzyńcu odbyły się warsztaty ceramiczno – garncarskie. W warsztatach uczestniczyło 10 osób, które pod czujnym okiem Pana Piotra Skiby – Mistrz Garncarstwa i Ceramiki zgłębiały tajniki zawodu garncarza, metody pracy na kole garncarskim, sposoby zdobienia i wypalania naczyń.  (więcej…)

Warsztaty ceramiczno-garncarskie w Gminie Krasnobród

01W dniu 21 listopada 2014r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu warsztatów ceramiczno – garncarskich, w których uczest­ni­czyło 10 osób. Tematem przewodnim warsztatów były sięgające XV w. tradycje garncarskie na Roztoczu. (więcej…)

Liderzy lokalnych społeczności

Z przyjemnością informujemy, iż do konkursu „Liderzy lokalnych społeczności” zgłosiły się 23 organizacje działające na obszarze LGD „Nasze Roztocze”. O miejscu i terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród wszyscy Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo i telefonicznie, a także za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Zgłoś swoją organizację do konkursu – 9 000 zł czeka !!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” przypomina iż 14.11.2014r. upływa termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu pn. „Liderzy Lokalnych Społeczności”.

W konkursie mogą wziąć udział: orga­ni­zacje poza­rzą­do­we (sto­wa­rzy­szenia i fun­dacje) oraz grupy nie­for­mal­ne (tj. koła gospodyń wiej­skich, kluby seniora i sołectwa) mają­ce sie­dzibę, filię lub pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność na obszarze funkcjonowania LGD „Nasze Roz­tocze” tj. na terenie gmin: Adamów, Kra­sno­bród, Józefów, Zamość i Zwierzyniec.

Pula nagród w konkursie wynosi 9 000 zł.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest w zakładce – Konkurs Liderzy Lokalnych Społeczności

Więcej infor­macji pod numerem tele­fonu 84 639 29 66.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content