„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie trybunki promocyjnej z półką oraz rollup

7 kwietnia 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zaprojektowanie i wykonanie trybunki promocyjnej z półką oraz rollup wraz z dostawą realizowane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020 

I. Zamawiający

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
ul. Peowiaków 92,  Zamość
tel. 84 639-29-66, 510-203-858

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie trybunki promocyjnej z półką oraz rollup wraz z dostawą do Biura Zamawiającego zlokalizowanego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 pok. 218.

III. Szczegółowa specyfikacja zamówienia

 1. Trybunka promocyjna z półką:
 • wymiary: 91 (szer.) x 94 (wys.) x 45 (gł.) cm
 • konstrukcja: lekka, składana, przeznaczona do szybkiego montażu
 • kształt trybunki: owalny, otwarty z jednej strony
 • trybuna z panelu wykonanego z tworzywa sztucznego (PCV komorowe) z dwoma blatami z płyty MDF w okleinie (górnym służącym jako lada oraz dolnym służącym jako podstawa z nóżkami) i wewnętrzną półką z płyty MDF w okleinie
 • blaty i panel PCV łączone rzepami
 • waga ok. 10-14 kg
 • torba transportowa
 • nadruk na panelu trybunki w pełnym kolorze (CMYK) na folii błyszczącej zabezpieczony laminatem, odporny na promieniowanie UV, zawierający tekst, grafikę, zdjęcia
 • obszar nadruku ok.: front: 70 (szer.) x 90 (wys.) cm, bok: 2 x 45 (szer.) x 90 (wys.) cm
 • oznakowanie zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020
 1. Rollup:
 • wymiary: 85 (szer.) x 200 (wys.) cm
 • konstrukcja: kaseta aluminiowa, dwie wysuwane stopy zapewniające stabilność, jeden składany maszt
 • waga ok. 2-3 kg
 • torba transportowa
 • nadruk w pełnym kolorze (CMYK), odporny na promieniowanie UV i wilgoć, zawierający tekst, grafikę, zdjęcia
 • oznakowanie zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Opracowanie graficzne projektu trybunki promocyjnej oraz rollup spoczywa na Wykonawcy w uzgodnieniu ostatecznego projektu z Zamawiającym. Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały do przygotowania projektu graficznego trybunki oraz rollup (tekst, grafikę, zdjęcia).

IV. Miejsce i termin składania ofert

a) oferty można składać osobiście w Biurze LGD „Nasze Roztocze”, ul. Partyzantów 3 pok. 218, 22-400 Zamość, faxem na numer 84 639-29-66 lub przesłać skan oferty pocztą elektroniczną na adres roztocze@lgdnaszeroztocze.pl do dnia 14.04.2017r. do godz. 15.30

b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany i dostarczony w terminie do 05.05.2017r.

VI. Płatności

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury po zrealizowaniu zamówienia.

VII. Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu cenowym.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 3. Roz­strzy­gnięcie zapy­tania ofer­to­wego zostanie zamiesz­czone na stronie internetowej www.lgdnaszeroztocze.pl w zakładce „Zapy­tania ofertowe”

Formularz ofertowy

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content