„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs dla aktywnych organizacji społecznych

15 czerwca 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) oraz grupy nieformalne (tj. koła gospodyń wiejskich, kluby seniora i sołectwa) mające siedzibę, filię lub prowadzące działalność na obszarze LGD „Nasze Roztocze” tj. na terenie gmin Adamów, Krasnobród, Józefów, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec do udziału w konkursie „Liderzy lokalnych społeczności”

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Każdy uczestnik może wypełnić tylko jeden formularz zgłoszeniowy, w którym opisuje formy swojej aktywności podejmowanej na rzecz społeczności lokalnej. Zgodnie z regulaminem do konkursu można zgłosić jedno wybrane przedsięwzięcie zrealizowane na obszarze działania LGD „Nasze Roztocze” w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., którego uczestnik konkursu jest głównym organizatorem lub współorganizatorem.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Biura LGD „Nasze Roztocze” pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Biurze Stowarzyszenia w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, pok. 218, II piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 w ter­minie od 18.06.2018r.  do 10.07.2018r. O terminie złożenia decyduje data wpływu do Biura LGD.

Więcej informacji pod numerem telefonu 84 639 29 66.

Regulamin konkursu Liderzy lokalnych społeczności
Formularz zgłoszeniowy

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content