„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aktualne procedury oceny i wyboru grantobiorców

2 listopada 2018

W związku ze zbliżającym się naborem Wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych dotyczących poprawy standardu i rozbudowy sieciowej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej obszaru LGD oraz wsparcia aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru LGD poniżej zamieszczamy zaktualizowane procedury oceny i wyboru grantobiorców wraz z załącznikami. 

Procedura oceny i wyboru grantobiorców

Wzór formularza Wniosku o powierzenie grantu

Wzór Karty oceny wniosku o powierzenie grantu według kryteriów wyboru grantobiorców

Wzór Karty-oceny-wniosku-o-powierzenie-grantu-z-LSR

Wzór Umowy o powierzenie grantu

Wzór Wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji grantu

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami Strategii:

W ramach projektu grantowego dotyczącego Poprawy standardu i rozbudowy sieciowej infrastruktury turystycznej obszaru LGD przewidziana jest realizacja następujących typów projektów:

  • wyposażenie istniejących szlaków turystycznych w infrastrukturę turystyczną (wiaty, altany, miejsca postojowe, ławki, kosze na śmieci itp.),
  • poprawa oznakowania szlaków (odnowienie i uzupełnienie oznakowania wraz z ustawieniem nowych tablic informacyjnych z mapą szlaku, wykazem atrakcji itp.),
  • wytyczenie nowych szlaków rowerowych, pieszych, kajakowych, konnych, ścieżek spacerowych.

 

W ramach projektu grantowego dotyczącego Wsparcia aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru LGD przewidziana jest realizacja następujących typów projektów:

  • organizacja zajęć warsztatowych, rękodzielniczych, muzycznych, plastycznych dla mieszkańców obszaru LGD,
  • organizacja wydarzeń związanych z promocją dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszaru LGD, z wyłączeniem wydarzeń cyklicznych,
  • zakup strojów i wyposażenia dla zespołów kulturalnych i folklorystycznych dla podmiotów prowadzących takie zespoły,
  • wsparcie lokalnej twórczości kulturalnej (m.in. wydanie płyt, publikacji prezentujących twórczość lokalną).

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content